RBEI

Umowa na realizację RBEI podpisana!

22 lutego 2021 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr 00006-6936-UM1420008/20. Jej stronami są: Województwo Warmińsko-Mazurskie, Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”.

Przedmiotem umowy jest realizacja operacji „Inkubowanie Przedsiębiorczości Wiejskiej” polegające na współpracy pomiędzy czterema polskimi LGD (będącymi jej stronami) a jednym hiszpańskim. Jej celem jest: „… rozwinięcie aktywności przedsiębiorczej mieszkańców obszarów wiejskich 4 lokalnych grup działania poprzez wyedukowanie w zakresie działania w sieciach współpracy, tworzenia rynków zbytu i inkubowania przedsiębiorczości wiejskiej a także skutecznej promocji przetwórstwa lokalnego oraz utworzenie dwóch miejsc pracy sprzedaży produktów lokalnych i dwóch ofert inkubowania.


Operacja ma osiągnąć następujące wskaźniki:

L.p.WskaźnikWartość docelowa wskaźnikaJednostka miary wskaźnika
1.Liczba szkoleń2szt.
2.Liczba osób przeszkolonych55osoby
3.Liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym projektów współpracy międzynarodowej1sztuka
4.Liczba działalności odpłatnych i gospodarczych opartych o sieci współpracy3Osoba/działalność
5.Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje1sztuka
6.Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem16 (2)Osoba
7.Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa15osoba
8.Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD10Osobodzień
9.Liczba projektów współpracy skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, turyści1, 1Sztuka
10.Liczba publikacji oraz aplikacji mobilnych3Sztuka
11.Liczba uczestnikow wydarzeń promocyjnych, na których promowano działalność LGD i obszar LSR1200Osoba
12.Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby (przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne)1Sztuka
13.Liczba projektów współpracy skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane (określone w LSR), młodzież, turyści, inne1sztuka
14.Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej1Sztuka
15.Liczba LGD uczestniczących, w projektach współpracy, finansowanych w ramach LSR3sztuka

Operacja zaplanowana jest do grudnia 2022 r.

Skip to content