Listy wniosków po wstępnej weryfikacji w naborze 37/2024/PG

Listy wniosków po wstępnej weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 i LSR OW KE 2016-2023 w naborze 37/2024/PG:

Złożone wnioski w ramach naboru 37/2024/PG

3 kwietnia 2024 roku w LGD Kanał Elbląski został zakończony nabór wniosków w ramach LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2016-2023 (LSR OW KE 2016-2023). Lista złożonych wniosków:

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE WIELKANOC 2024

Zarząd i pracownicy Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania życzą wszystkim Członkom, sympatykom i mieszkańcom Krainy Kanału Elbląskiegospokojnych, zdrowych i spędzonych w rodzinnym gronieŚWIĄT WIELKIEJ NOCYw 2024 roku!

Opublikowane w AdminLGD

Koncepcje Smart Village Krainy Kanału Elbląskiego – poznaj je już dziś!

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania przedstawia rezultaty projektu grantowego pt. Koncepcje Smart Village Krainy Kanału Elbląskiego ->PRZECZYTAJ<- ! W ramach wyżej wspomnianego projektu grantowego powstało 15 Koncepcji Smart Village Krainy Kanału Elbląskiego dla 43 wsi ze 103…

Opublikowane w AdminLGD

NOWE FIO – nabór wniosków zakończony – sprawdź, co dalej?

26 marca 2024 r. był ostatnim dniem składania wniosków o dofinansowanie NOWE FIO Warmia Mazury Lokalnie edycja 2024. Jest to oferta na niskobudżetowe projekty realizowane na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, które: Ogromnie się cieszymy, że zainteresowanie konkursem mikrograntów NOWE FIO WML 2024…

Opublikowane w AdminLGD

Spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania dotacji oraz warsztaty nt. pozyskiwania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjne na temat możliwości uzyskania dotacji oraz warsztaty na temat pozyskiwania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 (LSR OW KE) NA ZADANIA…

Opublikowane w AdminLGD

Ogłoszenie o naborze nr 37/2024/PG – Wysoki poziom edukacji pozaszkolnej, poczucia tożsamości i zmienionej mentalności – projekt grantowy

OGŁOSZENIE NR 37/2024/PG NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2016-2023 (LSR OW KE 2016-2023) Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR…

Opublikowane w AdminLGD

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

15 lutego 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Podczas spotkania nastąpiło przyjęcie procedur wdrażania LSR 2023-2029, sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalnej Grupy Działania a także udzielenie…

Opublikowane w AdminLGD

Forum Współpracy – Wiedza i Możliwości

14 lutego 2024 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się I Forum Współpracy pn. Wiedza i Możliwości. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, aktywiści, regionalne organizacje pozarządowe oraz samorząd lokalny. Spotkanie służyło wymianą doświadczeń i dobrych praktyk środowiska,…

Opublikowane w AdminLGD

Spotkanie informacyjne NOWE FIO!

STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe otwierające działania konkursowe z zakresu przygotowywania projektów do konkursu NOWE FIO 2024 – WARMIA MAZURY LOKALNIE 6! NABÓR WNIOSKÓW TRWA od 26 lutego do 26 marca 2024, czas na…

Skip to content