Warsztaty dot. innowacji społecznych i Smart Village

Zapraszamy na stacjonarne WARSZTATY dot. innowacji społecznych i Smart Village w ramach NOWEFIO – WML 5!

Listy rankingowe po ocenie Rady w naborze 36/2023/PG

Listy rankingowe zadań wybranych oraz nie wybranych do wsparcia oraz Protokóły Rady dokumentujące wyniki głosowań: Nabór 36/2023/PG Rejestr interesów:

WARSZTATY 15 PARTNERSTW KONCEPCJI SMART VILLAGE KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO

Serdecznie zapraszamy na WARSZTATY 15 PARTNERSTW KONCEPCJI SMART VILLAGE KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO, które odbędą się 27 października 2023 roku (godz. 10:00-13:00) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miłomłynie, ul. Nadleśna 1A, I piętro. Podczas warsztatów zostaną podsumowane i zaprezentowane efekty prac nad 15 KONCEPCJAMI INTELIGENTNYCH WIOSEK, wypracowane…

LISTY wniosków po uzupełnieniach w naborze 36/2023/PG

Listy wniosków po wstępnej weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 i LSR OW KE 2016-2023 oraz po uzupełnieniach oczywistych braków i omyłek w naborze 36/2023/PG:

Smart Village Krainy Kanału Elbląskiego – ŚWIĘTY GAJ

Powstaje 15 KONCEPCJI SMART VILLAGE dla 36 miejscowości w obszarze LGD Kanał Elbląski. W czytaniu KE LGD jest już pierwsza koncepcja SV: ŚWIĘTY GAJ!

Listy wniosków po wstępnej weryfikacji w naborze 36/2023/PG

Listy wniosków po wstępnej weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 i LSR OW KE 2016-2023 w naborze 36/2023/PG:

Złożone wnioski w ramach naboru 36/2023/PG

25 września 2023 roku w LGD Kanał Elbląski został zakończony nabór wniosków w ramach LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2016-2023 (LSR OW KE 2016-2023). Lista złożonych wniosków:

Kraina Kanału Elbląskiego – promuj ją razem z nami!

KE LGD z radością informuje, że możemy udzielać sublicencji na używanie znaku Kraina Kanału Elbląskiego! Bądźcie z nami Ambasadorami Krainy Kanału Elbląskiego.

Brak zgłoszeń dot. realizacji Operacji Własnej LGD

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania informuje, że do 16 września 2023 roku nie wpłynęło żadne zgłoszenie zainteresowanych realizacją operacji własnej LGD pod nazwą CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO – WYPOSAŻENIE. W tej sytuacji wniosek w zakresie tematycznym w ramach…

Ogłoszenie o naborze nr 36/2023/PG – Wysoki poziom edukacji pozaszkolnej, poczucia tożsamości i zmienionej mentalności – projekt grantowy

OGŁOSZENIE NR 36/2023/PG NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2016-2023 (LSR OW KE 2016-2023) Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR…

Skip to content