Aktualności FIO

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WML4 – ZREALIZOWANE PROJEKTY

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Bielniku Pierwszym-Aktywny Bielnik i

Czas trwania projektu: 01.05.2020 – 30.09.2020
Miejsce realizacji projektu:  Bielnik Pierwszy
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Aktywny Bielnik -plac zabaw dla dzieci
Celem przedsięwzięcia było postawienie placu zabaw w Bielniku Pierwszym, a także zjednoczenie i poprawa bezpieczeństwa dzieci. Pierwszym przeprowadzonym działaniem było uporządkowanie terenu. Koszeniem trawy zajęli się mężczyźni – wolontariusze, a kobiety i dzieci z Bielnika Pierwszego grabieniem trawy, wybieraniem kamieni, równaniem terenu poprawiając wizerunek naszej miejscowości. Ludzie miło spędzali czas, byli zadowoleni z efektów swojej pracy, przy czym powstały nowe pomysły i plany na dalszą pracę na gminnej działce, która przeznaczona jest do celów rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Bielnika Pierwszego. Dzięki temu projektowi z pozyskanych pieniędzy udało się obudować istniejąca wiatę oraz obsadzić teren tujami, które Koło Gospodyń Wiejskich Aktywny Bielnik otrzymało od Zarządu Zieleni Miejskiej. Kolejnym etapem było wyznaczenie terenu pod plac zabaw. Na działce zamocowano zestaw zabawowy – 2 wieże, ślizg z laminatu, trap łukowy, schody z pochwytem, tunel rurowy, trap z barierkami. Budowa placu zabaw była drugim przedsięwzięciem, które zostało wykonane przez mieszkańców Bielnika Pierwszego. Zostało zbudowane miejsce do zabaw, a także spotkań. Poprzez wspólną pracę mieszkańcy są bardziej aktywni. Zaczęli interesować się swoją miejscowością, a także snuć plany na dalszy rozwój placu zabaw. Mieszkańcy są dumni, że stworzyli razem dobro wspólne, które przyczyniło się do polepszenia stosunków sąsiedzkich i bezpieczeństwa dzieci. Nic tak nie cieszy jak radość naszych pociech, które mają swoje miejsce do zabaw.

Nazwa realizatora: STOWARZYSZENIE CENTRUM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO „SZAFA”

Czas trwania projektu: 04.05.2020 – 30.09.2020
Miejsce realizacji projektu:  Gmina Małdyty
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Kettlebell dla wszystkich
Celem realizacji projektu była integracja społeczności, aktywne i trwałe zainteresowanie mieszkańców aktywnymi formami spędzania wolnego czasu oraz przybliżenie im różnych form sportu niedostępnych w naszej gminie. Czynnikiem motywującym do przeprowadzenia projektu był spadek zainteresowania kulturą fizyczną na rzecz spędzania wolnego czasu w „wirtualnej rzeczywistości”. Nowoczesna forma treningu była interesująca nie tylko z samego faktu na jej skuteczność ale i również z uwagi na to, że jest modna. Wykorzystując modną formę treningu organizatorzy zachęcili większą grupę osób do uczestnictwa w warsztatach, a dzięki temu szerzej wpłynęli na rozwój sportu w gminie. Trening, który był oferowany będzie miał pozytywny wpływ na sprawność uczestników.

Założeniem projektu było organizowanie bezpłatnych spotkań-warsztatów, mających na celu przybliżenie różnorodnych form aktywności fizycznej mieszkańcom. Przeprowadzone treningi pomogły osobom chętnym w przygotowaniach do przełamywania własnych słabości oraz umożliwiły podjęcie wyzwania w bardziej zaawansowanych formach aktywności takiej jak biegi OCR (obsticle course race; z ang. bieg z przeszkodami) lub wyszkolenie osób zainteresowanych do wstąpienia w struktury służb mundurowych, przez co lokalna społeczność mogła integrować się w zupełnie nowej dziedzinie rekreacji.

Korzyści dla społeczności lokalnej z realizacji projektu to zaciśnięcie więzi pomiędzy mieszkańcami – mieszkańcy mieli okazję do lepszego poznania się poprzez wspólną aktywność fizyczną, nauczyli się promować swoje otoczenie jako atrakcje wypoczynkową i w ten sposób czerpać korzyści z rozwoju turystyki.

Nazwa realizatora: Kwitajny z historią w przyszłość i grupa nieformalna Aktywne Kwitajny

Czas trwania projektu: 03.07.2020 – 30.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  Kwitajny
Kwota dofinansowania: 4 300,00 zł

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kwitajnach
Celem projektu było rozwijanie takiego dobra wspólnego jak dbałość o tereny publiczne, dbanie o lokalne zasoby znajdujące się w miejscowości- plac zabaw, teren rekreacyjny, siłownia plenerowa, aktywizacja, integracja oraz upiększenie miejsc, w których społeczność będzie mogła spotykać się i integrować się, wspólnie realizować różne działania. Podczas realizacji projektu zostały zakupione rośliny – tuje i krzewy ozdobne, posadzone zostały w taki sposób, żeby powstało „żywe ” ogrodzenie placu zabaw, stwarzając  tym samym miejsce bezpieczne i przytulne dla dzieci i ich opiekunów. W ogrodzeniu został ustawiony stół z ławkami do odpoczynku. Stworzenie takiego miejsca – placu zabaw ogrodzonego z krzewów kwitnących wyróżnia miejscowość. Zakupione narzędzia ogrodnicze służyły naszej społeczności podczas pielęgnacji tego miejsca, wspólnego dbania o dobro wspólne.

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Wilamowie Wilamowianki

Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 30.09.2020
Miejsce realizacji projektu:  Gmina Małdyty
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

ABC Survivalu i turystyki
Projekt miał na celu stopniowe nauczenie umiejętności niezbędnych do przetrwania w terenie zielonym (las, polana, linia brzegowa) mieszkańców gminy Małdyty. Szkolenia podzielone były na stopnie zaawansowania (kolejno A, B, C) z rozdzieleniem grup osób dorosłych oraz dzieci. Przeprowadzane w sposób przyjemny szkolenia umożliwiły dotarcie do szerszej niż zwykle grupy odbiorców aby nauczyć ich rozmaitych technik, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w sytuacjach alarmowych nie tylko w lesie ale i również w życiu codziennym. Szkolenia teoretyczne zawierały informacje o następujących tematach: Czym jest survival, nastawienie mentalne do przetrwania w warunkach kryzysowych, przygotowanie materiałowe do survivalu (tzw. „espacebag” torba ucieczkowa), zagrożenia podczas bytowania, podstawy nawigacji za pomocą zegarka, kompasu/busoli, rzeźby terenu oraz orientowanie mapy, posługiwanie się ekwipunkiem niezbędnym w sztuce przetrwania, pozyskiwanie wody z różnych źródeł oraz rozpalanie ogniska za pomocą krzesiwa. Po zakończeniu zajęć teoretycznych,  odbyła się praktyczna część szkolenia, oparta na wykorzystaniu wiedzy uczestników do poradzenia sobie w sytuacji rzeczywistej. Wszystkie nasze działania były nadzorowane przez doświadczonego instruktora. Oprócz szkolenia część praktyczna bazowała na wypracowaniu integracji pomiędzy uczestnikami i wskazała im, że do osiągnięcia sukcesu konieczna jest współpraca. Aby umożliwić każdemu uczestnikowi odbycie szkolenia praktycznego, wykorzystaliśmy kijki trekkingowe, które są pomocne w trakcie marszu.

Głównym rezultatem projektu dla organizacji był rozwój integracji , wzbogacenie wiedzy o otaczającej nas naturze i poszerzenie dobra wspólnego lokalnej społeczności, indywidualne zdobycie wiedzy i umiejętności związane z przetrwaniem w ekstremalnych warunkach. Nauka umiejętności pozwalających na samowystarczalną egzystencję w warunkach przebywania poza cywilizacją, dzięki czemu przygotowuje on do działania w warunkach zagrożenia np. podczas klęsk żywiołowych, czy katastrof komunikacyjnych, nauka umiejętności jak założenie obozowiska, przygotowywanie posiłków, walka z chłodem, poszukiwanie zaginionych, transport rannych, czy pierwsza pomoc, nauka samodzielności – z tym wszystkim poprzez projekt udało się nam zapoznać uczestników.

Nazwa realizatora: Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie Elbląskim.

Czas trwania projektu: 01.05.2020 – 30.09.2020
Miejsce realizacji projektu:  Gmina Gronowo Elbląskie
Kwota dofinansowania: 4 200,00 zł

„Kropla krwi”
Celem projektu „Zostań bohaterem chwili” realizowanego przez grupę nieformalną „Kropla Krwi”, której osobowości prawnej użyczała Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie Elbląskim było zwiększenie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez 220 mieszkańców gminy Gronowo Elbląskie w 2020 r., natomiast celem dodatkowym był zwiększenie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie Elbląskim do prowadzenia praktycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w temacie ran oraz krwotoków.

Pierwotnie w fazie tworzenia struktur projektu jako działania zostały zaplanowane szkolenia z pierwszej pomocy w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Gronowo Elbląskie, w Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim oraz w placówkach oświatowych działających na terenie gminy. W związku z panującym stanem epidemii spowodowanym COVID-19 w czasie realizacji projektu jego działania zostały dostosowane do panujących zasad bezpieczeństwa. Przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń w placówkach oświatowych w związku z nauczaniem zdalnym zostały zastąpione stworzeniem filmików edukacyjnych odpowiadających merytorycznie zakresowi projektu tj. umiejętności udzielania pierwszej pomocy w szczególności w przypadku ran oraz krwotoków. Filmiki zostały zgrane na płyty CD i przekazane na ręce dyrekcji szkół, tym samym umożliwiając zapoznanie się uczniów oraz nauczycieli z materiałem edukacyjnym podczas e-lerningu.

Pozostałe zaplanowane szkolenia odbyły się w sposób stacjonarny z zachowaniem dystansu społecznego między uczestnikami jak również obowiązkowej dezynfekcji rąk. Zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane rezultaty. Odbyły się spotkania podczas których zostało przeszkolone 120 osób oraz przez formę e-lerning 220 uczniów z zakresu pierwszej pomocy dotyczącej opatrywania ran oraz krwotoków.

Dodatkowo wzrosła świadomość ludzi dotycząca udzielania pierwszej pomocy oraz zniwelowania strachu przed udzieleniem pomocy. Współpraca przy sztucznych ranach z wykorzystaniem sztucznej krwi pozwoliła za każdym razem realnie odwzorować sytuację kryzysową z którą każdy człowiek może się spotkać. Podczas realizacji projektu nie wystąpiły żadne nieprzewidziane problemy.

Nazwa realizatora: STOWARZYSZENIE QLTi  Grupa Nieformalna mieszkańców gminy Łukta Marcin Czubkowski, Anna Dzieniszewska, Agnieszka Karmiłowicz

Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 30.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  Łukta
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Magiczny zakątek
Celem projektu było wyciągnięcie mieszkańców Łukty ze stagnacji i izolacji sąsiedzkiej spowodowanej skutkami epidemii koronawirusa, wzmocnienie relacji rodzinnych, zwiększenie dostępu do kultury  oraz pobudzenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez wsparcie i organizację 36h spotkań, mających na celu zagospodarowanie „Magicznego zakątka” dla dzieci, młodzieży i rodzin jako przykład działania na rzecz dobra wspólnego. Prace nad wspólnym miejscem pobudzą mieszkańców do aktywności społecznej, zachęciły do angażowania się w rozwijanie swoich zdolności manualnych a przede wszystkim wprowadziły je ponownie w życie społeczne. Rezultatem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej strefy rodzinnej przy GOKu. Utworzyliśmy łąkę kwiatową. Przyczyniliśmy się w ten sposób do ograniczenia smogu. Powstał hotelik dla owadów, który stworzyły dzieci. Łąka zdecydowanie poprawia estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. W pobliżu łąki kwietnej staną domek do zabaw dla dzieci, a na chodniku powstały gry podwórkowe jako miejsce kreatywnych zabaw w grupie. Zakupiono piaskownicę do zabaw dla dzieci. Z huśtawki drewnianej korzystają zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie, którzy odpoczywają w ciszy bujając się, patrzą jak ich pociechy się bawią. Projekt jest wyjątkowy ze względu na swoją innowacyjność i nieszablonowość oraz umożliwił uczestnictwo mieszkańcom w warunkach epidemii koronawirusa. Tak naprawdę na nowo uspołecznialiśmy mieszkańców tworząć „Magicznego zakątka”. Wspólna praca zaszczepiła w nich potrzebę rozwoju oraz samorealizacji a także zintegrowało ich z miejscem, w którym żyją. Projekt zapewnił integrację międzypokoleniową oraz wzmocnienie wartości płynącej ze wspólnie i kreatywnie spędzanego czasu wolnego. Rezultatem jest stworzenie ogólnodostępnej strefy rodzinnej przy GOKu. Mieszkańcy chętnie spędzają tutaj czas wolny. Przychodzą na spacery. Turyści są zachwyceni pomysłowością tego miejsca.

Nazwa realizatora: STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI SĄPY i grupa nieformalna Aktywni Mieszkańcy

Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 25.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  ŚWIETLICA WIEJSKA W SĄPACH GMINA MŁYNARY, POWIAT ELBLĄSKI
Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

Aktywna Świetlica – Aktywni Mieszkańcy
Głównym celem projektu była aktywizacja mieszkańców oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Sapach. Powyższe cele zostały zrealizowane poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt do gry w bilard, cymbergaja, piłkarzyki, dart. Dobrem wspólnym jakie udało się osiągnąć dzięki realizacji projektu jest kolejny krok, który stworzy z świetlicy wiejskiej centrum integracji i spotkań mieszkańców, która będzie  ciekawą alternatywą dla internetu i komputera zarówno tych młodszych jak i starszych. Dobro wspólne, do którego realizatorzy zmierzali to nie tylko doposażenie świetlicy, ale przede wszystkim możliwość organizacji spotkań sportowych dla młodzieży z miejscowości i nie tylko, możliwości organizacji zebrań sołeckich, stowarzyszenia OSP. To też możliwość spotkań sąsiadów, znajomych, rodziny i wspólna gra.

W ramach projektu zakupiono stół do gry w bilard wraz z kijami do gry, wieszakiem na kije, bilami, zakładkami na kije oraz kredą. Zakupiono także cymbergaya, który montuje się na stole do bilarda wraz z osprzętem. Kolejnym zakupem był stół do gry w piłkarzyki wraz z piłeczkami. Zakupiony został także zestaw do darta – tablica i lotki. Wszystkie gry zostały złożone przez wolontariuszy i wytestowane. Jednak ze względu na covid 19 i obawy przed zakażeniem zdecydowano się na organizację gier na otwartej przestrzeni obok świetlicy wiejskiej. Na początku wykonana została duża tablica z płyty OSB, na której zamontowano tarczę do darta, informację o finansowaniu, zasady gry w darta oraz zorganizowano 3 spotkania z lotkami (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) oraz zawody w lotki o puchar sołtysa sołectwa Sąpy. Zwycięzcy w kategorii junior i senior otrzymali puchary. W związku z sytuacją epidemiologiczną i biorąc pod uwagę, że gra w piłkarzyki, bilard i cymbergaya wyklucza możliwość zachowania zasad bezpieczeństwa organizacja turniejów czeka „na lepsze czasy”.

Rezultatami miękkimi projektu są: wzmocnienie aktywności mieszkańców, pogłębienie współpracy, zaangażowanie w poprawę dobra wspólnego jakim jest świetlica i jej wyposażenie.

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Gminy Młynary i grupa nieformalna Aktywnie-Pozytywni

Czas trwania projektu: 18.05.2020 – 31.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  Młynary
Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

Kto, jak nie my? Kiedy, jak nie teraz?
Głównym celem projektu była aktywizacja mieszkańców Gminy Młynary i zaangażowanie ich w realizację wspólnych działań na rzecz zachowania i rozwoju dobra wspólnego w lokalnej przestrzeni publicznej. Poprzez projekt zaplanowano także estetyzację krajobrazu miejskiego w przestrzeni publicznej poprzez usunięcie podrzuconych odpadów oraz uporządkowanie i pielęgnację terenów zielonych. Oprócz tego projekt dążył do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości Młynary, która będzie zachęcać do odwiedzin swoim estetycznym krajobrazem. Wszystkie powyższe działania prowadziły także do jednego zintegrowanego celu, jakim była poprawa jakości życia mieszkańców.

Niniejszy projekt polegał na przeprowadzeniu wspólnych działań mieszkańców Gminy Młynary, polegających na ochronie i rozwoju dobra wspólnego, jakim jest teren publiczny w centrum miasta Młynary, popularnie nazywany wśród mieszkańców: „za młynem”. W ramach działań prowadzonych w niniejszym projekcie przeprowadzono organizację akcji sprzątania, porządkowania i pielęgnacji terenu „za młynem”, w ramach działania, grupa mieszkańców dokona samodzielnego uprzątnięcia zalegających śmieci. Następnie za pomocą własnego sprzętu mieszkańcy dokonają pielęgnacji obszaru zielonego, w tym: koszenia trawy, wycięcia zakrzaczeń, przycięcia drzew oraz niwelacji terenu i zasiania trawy.  Nasadzono nowy materiał roślinny w postaci drzew i krzewów ozdobnych oraz przeprowadzono konkurs wiedzy o gminie Młynary i konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Jesień wokół starego młynarskiego młyna”, którego tematem przewodnim był teren „za młynem” i jego historia. W ramach projektu zakupiono małe upominki dla dzieci biorących udział w konkursie. Zamontowano także tablicę informacyjną przedstawiającą historię „terenu za młynem” jak i samego dawnego młyna wodnego.

W ramach projektu uporządkowany i zagospodarowany został jeden teren publiczny o szczególnej wartości kulturowej i historycznej. Zebrane i zutylizowane zostano dziko zalegające odpady. Wykonany także 228 nowych nasadzeń roślinnych. Projekt przyczynił się do powstania nowej przestrzeń parkowej. Zorganizowano 2 konkursy, w tym konkurs edukacyjny i konkurs plastyczny, w których udział wzięło 30 dzieci.

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Monasterzysku i grupa nieformalna „Trzecie pokolenie”

Czas trwania projektu: 18.05.2020 – 31.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  Młynary
Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

Rodzinna edukacja i zabawa w wiosce dobrego czasu
Projekt miał na celu stworzenie dóbr materialnych na terenie działki rekreacyjnej i rozwijanie dóbr niematerialnych – aktywizacji i integracji. Celem było wzmocnienie rodzin w społeczności lokalnej przez stworzenie bezpiecznej szansy wyjścia z domu i wspólnego ciekawego spędzenia czasu w okresie  izolacji z powodu COVID. Wszystkie działania prowadzone poza domem przyczyniły się do poprawy samopoczucia i budowy więzi rodzinnych. Pobyt na terenie rekreacyjnym poprawił kondycję fizyczną i psychiczną mieszkańców w tych trudnych dla wszystkich czasach.

Dzięki projektowi powstały dobra materialne – 4 tablice edukacyjne i gry terenowe oparte o informacje umieszczone na tych tablicach. Gry urozmaicą i rozbudują ofertę spędzania czasu mieszkańców na terenie rekreacyjnym wsi, będą również ciekawą ofertą dla gości i turystów oraz szkół – dla przeprowadzenia zielonych lekcji w terenie. Dobro niematerialne, kształtowane przez udział w grach tematycznych, to poszanowanie przyrody i wiedza o niej. Gry nawiązują do tematu wsi „Wioska dobrego czasu”. Pierwsza Gra tematyczna pt. „Dobry czas dla pszczół” dotyczy życia i pożytecznej roli pszczół w odniesieniu do posadzonych roślin i drzew miododajnych. Na grę składa się dwustronna tablica w stelażu drewnianym – „wiedzowa o pszczołach” oraz 8 tablic gatunkowych- opis drzew i roślin miododajnych rosnących na terenie rekreacyjnym, które zostały wywieszony w zalaminowanych kartach na patykach przy roślinach /drzewach. Druga gra: „Dobry czas dla ludzi” odnosi się do słonecznego zegara kwiatowego, który jest wykonany na terenie rekreacyjnym oraz  kwiatowego zegara Lineusza  oraz tablicy Zegar naturalny człowieka . Karty zadań w obu grach są umieszczane w „skrzyniach gier” które wioska posiada.

Skip to content