ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023 DOTYCZĄCE INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023 dotyczące instalacji paneli fotowoltaicznych w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJna działce nr 70/41 obręb 0002 Pasłęk miasto WARIANTOWO: I. PV na dachu nowobudowanego CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO – budynek usługowy w Pasłęku II. PV jako zadaszenie parkingu o…

Skip to content