RBEI

Wydany mini przewodnik po największych atrakcjach KE LGD

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski, w ramach projektu „Inkubowanie Przedsiębiorczości Wiejskiej” wydało nową publikację – mini przewodnik po największych atrakcjach KE LGD.

Publikację wydano w nakładzie 1900 szt.

Redakcja i korekta: Stanisława Pańczuk
Autor tekstu: Rafał Baranowski
Autorzy fotografii: Rafał Baranowski, Bartosz Rybaczewski
Opracowanie graficzne i skład: Studio Balticum
Wydawca: Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
Druk i oprawa: JKB Print Janusz Krystian Barciński

Publikacja dostępna od 28 grudnia 2021 roku.

Skip to content