Wyniki naboru wniosków

22 czerwca 2020 roku w LGD Kanał Elbląski został zakończony nabór wniosków w ramach #PROW poprzez #LEADER.Łącznie wpłynęło 29 wniosków na kwotę dotacji 3.430.420 zł. Limit dotacji wynosi 1.620.988,72 zł. W poszczególnych naborach sytuacja wygląda następująco: 📌21/2020/PI – podejmowanie działalności gospodarczej: limit –…

Wniosek o przyznanie pomocy złożony!

15 czerwca 2020 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek zakłada sfinansowanie współpracy między 4 Lokalnymi…

Wizyta studyjna w Hiszpanii

W ramach przygotowania do projektu współpracy między 4 polskimi i 2 hiszpańskimi LGD, Stowarzyszenie Łaczy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania wysłała 2 osoby na wizytę studyjną do Hiszpanii. Wizyta odbyła się w dniach od 14 do 17 listopada 2016…

Skip to content