RBEI

Wniosek o przyznanie pomocy złożony!

15 czerwca 2020 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek zakłada sfinansowanie współpracy między 4 Lokalnymi Grupami Działania z Polski oraz 2 z Katalonii w celu, jak wskazuje nazwa operacji, Inkubowania Przedsiębiorczości Wiejskiej (ang. Rural Business Enterprise Incubating – RBEI). Liderem Projektu jest Lokalna Grupa Działania “Warmiński Zakątek”
Przedsięwzięcie składa się z kilku modułów, realizowanych pojedynczo przez członków Partnerstwa bądź przez ich wszystkich jednocześnie.

W ramach projektu Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski:

  1. Stworzy mini przewodnik turystyczny z największymi atrakcjami gmin LGD Łączy Nas Kanał Elbląski;
  2. Będzie monitorować i promować projekt;
  3. Odbędzie wizytę studyjną do Hiszpanii;
  4. Stworzy zakładkę na stronie www;
  5. Będzie koordynować swoją cześć projektu.
Skip to content