Wydany mini przewodnik po największych atrakcjach KE LGD

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski, w ramach projektu „Inkubowanie Przedsiębiorczości Wiejskiej” wydało nową publikację – mini przewodnik po największych atrakcjach KE LGD. Publikację wydano w nakładzie 1900 szt. Redakcja i korekta: Stanisława PańczukAutor tekstu: Rafał BaranowskiAutorzy fotografii: Rafał Baranowski, Bartosz…

Umowa na realizację RBEI podpisana!

22 lutego 2021 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr 00006-6936-UM1420008/20. Jej stronami są: Województwo Warmińsko-Mazurskie, Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania oraz Lokalna Grupa Działania…

Wniosek o przyznanie pomocy złożony!

15 czerwca 2020 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek zakłada sfinansowanie współpracy między 4 Lokalnymi…

Wizyta studyjna w Hiszpanii

W ramach przygotowania do projektu współpracy między 4 polskimi i 2 hiszpańskimi LGD, Stowarzyszenie Łaczy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania wysłała 2 osoby na wizytę studyjną do Hiszpanii. Wizyta odbyła się w dniach od 14 do 17 listopada 2016…

Skip to content