Listy rankingowe po ocenie Rady w naborze 36/2023/PG i OW

Listy rankingowe zadań wybranych oraz nie wybranych do wsparcia oraz Protokóły Rady dokumentujące wyniki głosowań: Nabór 36/2023/PG OPERACJA WŁASNA Rejestr interesów:

WARSZTATY 15 PARTNERSTW KONCEPCJI SMART VILLAGE KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO

Serdecznie zapraszamy na WARSZTATY 15 PARTNERSTW KONCEPCJI SMART VILLAGE KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO, które odbędą się 27 października 2023 roku (godz. 10:00-13:00) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miłomłynie, ul. Nadleśna 1A, I piętro. Podczas warsztatów zostaną podsumowane i zaprezentowane efekty prac nad 15 KONCEPCJAMI INTELIGENTNYCH WIOSEK, wypracowane…

LISTY wniosków po uzupełnieniach w naborze 36/2023/PG

Listy wniosków po wstępnej weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 i LSR OW KE 2016-2023 oraz po uzupełnieniach oczywistych braków i omyłek w naborze 36/2023/PG:

Smart Village Krainy Kanału Elbląskiego – ŚWIĘTY GAJ

Powstaje 15 KONCEPCJI SMART VILLAGE dla 36 miejscowości w obszarze LGD Kanał Elbląski. W czytaniu KE LGD jest już pierwsza koncepcja SV: ŚWIĘTY GAJ!

Listy wniosków po wstępnej weryfikacji w naborze 36/2023/PG

Listy wniosków po wstępnej weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 i LSR OW KE 2016-2023 w naborze 36/2023/PG:

Skip to content