Konferencja podsumowująca PW PILOT

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Działania „Barcja” zapraszają na konferencję podsumowującą projekt współpracy Centrum Rozwoju Lokalnego – produkty i lokalne obiekty turystyczne o akronimie CRL PILOT DATA I GODZINA: 26 czerwca 2024 r.godz. 11:00…

NOWE FIO Warmia Mazury Lokalnie 6 Edycja 2024 – umowy podpisane!

W czwartek, 6 czerwca 2024 r. odbyło się szkolenie z zasad realizacji mikrodotacji NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 6 Edycja 2024. Podczas spotkania omówione zostały zasady prawidłowej realizacji projektów i rozliczania projektów w ramach konkursu Mikrodotacji NOWE FIO – WARMIA MAZURY…

Realizacja Projektu Grantowego 37/2024/PG

31 maja 2024 roku Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania podpisało umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na realizację Projektu Grantowego nr 37/2024/PG „Wysoki poziom edukacji pozaszkolnej, poczucia tożsamości i zmienionej mentalności – projekt grantowy”. Projekt grantowy zrealizują dwie organizacje:…

Małe FIO – Wielka Sprawa! Zobacz, kto wygrał!

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 6edycja 2024 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Lp. Nr wniosku Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Wnioskowana dotacja Przyznana dotacja 1 30/DM/2024 Wyprawa po zioła. Lecznicza moc ziół ukryta -w „Zielarni u Zawiszy” wydobyta. Koło Gospodyń Wiejskich „Zawiszanki”…

Opublikowane w AdminLGD

Listy rankingowe po ocenie Rady w naborze 37/2024/PG

Listy rankingowe zadań wybranych oraz nie wybranych do wsparcia oraz protokół Rady dokumentujący wyniki głosowań: Nabór 37/2024/PG

Listy wniosków po wstępnej weryfikacji w naborze 37/2024/PG

Listy wniosków po wstępnej weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 i LSR OW KE 2016-2023 w naborze 37/2024/PG:

Złożone wnioski w ramach naboru 37/2024/PG

3 kwietnia 2024 roku w LGD Kanał Elbląski został zakończony nabór wniosków w ramach LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2016-2023 (LSR OW KE 2016-2023). Lista złożonych wniosków:

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE WIELKANOC 2024

Zarząd i pracownicy Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania życzą wszystkim Członkom, sympatykom i mieszkańcom Krainy Kanału Elbląskiegospokojnych, zdrowych i spędzonych w rodzinnym gronieŚWIĄT WIELKIEJ NOCYw 2024 roku!

Opublikowane w AdminLGD

Koncepcje Smart Village Krainy Kanału Elbląskiego – poznaj je już dziś!

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania przedstawia rezultaty projektu grantowego pt. Koncepcje Smart Village Krainy Kanału Elbląskiego ->PRZECZYTAJ<- ! W ramach wyżej wspomnianego projektu grantowego powstało 15 Koncepcji Smart Village Krainy Kanału Elbląskiego dla 43 wsi ze 103…

Opublikowane w AdminLGD

NOWE FIO – nabór wniosków zakończony – sprawdź, co dalej?

26 marca 2024 r. był ostatnim dniem składania wniosków o dofinansowanie NOWE FIO Warmia Mazury Lokalnie edycja 2024. Jest to oferta na niskobudżetowe projekty realizowane na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, które: Ogromnie się cieszymy, że zainteresowanie konkursem mikrograntów NOWE FIO WML 2024…

Opublikowane w AdminLGD
Skip to content