Spotkanie informacyjne NOWE FIO!

STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe otwierające działania konkursowe z zakresu przygotowywania projektów do konkursu NOWE FIO 2024 – WARMIA MAZURY LOKALNIE 6! NABÓR WNIOSKÓW TRWA od 26 lutego do 26 marca 2024, czas na…

Nabór nr 36/2023/PG został anulowany

W związku odmową przyznania pomocy przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wynikającą z negatywnej oceny przeprowadzonego naboru wniosków o powierzenie grantu nabór nr 36/2023/PG został anulowany. W związku z powyższą decyzją grantobiorcom nie przysługuje wsparcie w postaci grantu oraz odwołanie. Wkrótce ogłosimy…

Konkurs MAŁE FIO ogłoszony!

Partnerstwo 7 organizacji w składzie: Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, LGD Południowa Warmia, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzicki Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie Wiatraki Mazur oraz Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” ogłasza konkurs NOWEFIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE…

Konsultacje społeczne załączników do LSR OW KE 2023-2029

Przedstawiamy Państwu do konsultacji załączniki do Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2023-2029: Uwagi do powyższych dokumentów prosimy kierować na adres mailowy Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalnej Grupy Działania: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl

Opublikowane w AdminLGD
Skip to content