Aktualności

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE NA TEMAT TWORZENIA I PROWADZENIA BLOGA TURYSTYCZNEGO

Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na szkolenie na temat tworzenia i prowadzenia bloga turystycznego, realizowane w ramach projektu współpracy „Zintegrowany Produkt Turystyczny SZLAK”.

Szkolenie odbędzie się 4 lipca 2022 roku w Elblągu, ulica Jana Amosa Komeńskiego 40, sala nr 8.

Wykładowczynią będzie Zofia Jurczak, która prowadzi bloga turystycznego „Podróże po kulturze”

Zaplanowano 20 miejsc dla uczestników!

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać do 1 lipca 2022 roku faxem lub e-mailem:

tel. 55 239 49 61; tel./fax 55 643 58 45; kom. 602 516 830,

e-mail : biuro@kanal-elblaski-lgd.pl

W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę zgłoszenia uczestników rajdu rowerowego zorganizowanego przez KE LGD 24-27 maja 2022 roku. Następnie o udziale w wydarzeniach decyduje kolejność zgłoszeń, udział jest bezpłatny.

Skip to content