Aktualności FIO

NOWE FIO – Spotkanie informacyjne

NOWE FIO – Spotkanie informacyjne: otwierające działania projektowe dotyczące Konkursu Mikrodotacji NOWE FIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 Edycja 2023

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne ON-LINE otwierające działania projektowe. Na spotkaniu zostaną omówione tematy z zakresu przygotowania projektów do konkursu Mikrodotacji NOWE FIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE 5.

Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2023 roku o godz. 14:00 poprzez aplikację ZOOM.

Program spotkania:

  1. Zasady ubiegania się o dofinansowanie.
  2. Omówienie karty formalnej i merytorycznej.
  3. Omówienie formularza wniosku.
  4. Zasady sporządzania budżetu projektu, w tym wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
  5. Omówienie dokumentacji projektowej.

Spotkanie odbędzie się w formie telekonferencji. Aplikację ZOOM można pobrać na smartfona albo komputer.
Aby brać czynny udział w spotkaniu należy skorzystać z  komputera wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz głośniki lub słuchawki lub urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) z dostępem do Internetu.

Aby wziąć udział w spotkaniu online, nie jest wymagane posiadanie konta ZOOM, wystarczy 10 min. przed spotkaniem:
1) pobrać program ZOOM
2) w programie ZOOM należy kliknąć ikonkę „Dołącz do spotkania”
3) wprowadzić nr ID 947 341 1782 (Identyfikator spotkania) i kliknąć „Dołącz”
4) pojawi się komunikat o podaniu hasła, proszę wpisać hasło kanal i zatwierdzić OK

lub

Wybierając link do spotkania:

https://us02web.zoom.us/j/9473411782?pwd=1_FDF4fYOnjiqMDyVsPfEW_TnL4G

Zapraszamy do zgłaszania się na spotkanie poprzez kontakt e-mailowy:

biuro@kanal-elblaski-lgd.pl

kanalelblaskilgd@gmail.com

Skip to content