Aktualności Konsultacje LSR 2023-2030

ZAPRASZAMY NA I WARSZTATY STRATEGICZNE

Zapraszamy na I Warsztaty Strategiczne dotyczące planowania nowej Lokalnej Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2023-2030.

Warsztaty odbędą się 23 czerwca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Elblągu, ul Saperów 14a w Sali Sesyjnej w godzinach od 10:00 do 13:00.

Program warsztatów:

 1. Wykład „Dobra praktyki metody LEADER” – prof. Zbigniew Brodziński
 2. Prezentacje raportów w monitoringu i ewaluacji wewnętrznej za okres 2016-2021:
  • Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 – Grażyna Wasilewska
  • Funkcjonowanie LGD – Marta Cieślik
  • Sytuacja społeczno-gospodarcza – Krzysztof Oksiędzki
 1. Prezentacje wyników ankiet z badania potencjału, realizacji LSR i funkcjonowania LGD Beata Bednarczyk, Mariusz Pannek
 2. Warsztat potencjału i potrzeb:
  • Zebranie danych ankietowych do planowania strategii,
  • ekspercka analiza danych do planowania strategii,
  • raport z badania ankietowego problemów, potrzeb i oczekiwań,
  • konsultacje społeczne na poziomie gmin – w dalszym etapie prac.
  • Podsumowanie – proces planowania LSR OW KE 2023-2030 – Stanisława Pańczuk

Warsztaty przygotowują i prowadzą:

 1. Moderatorzy: Beata Bednarczyk, Mariusz Pannek.
 2. Wykonawcy i obserwatorzy: pracownicy Biura KE LGD – Marta Cieślik, Małgorzata Kobus, Krzysztof Oksiędzki, Stanisława Pańczuk, Grażyna Wasilewska.
Skip to content