Aktualności Konsultacje LSR 2023-2030

ZAPRASZAMY NA IV WARSZTATY STRATEGICZNE

Zapraszamy na IV Warsztaty Strategiczne dotyczące planowania nowej Lokalnej Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2023-2030.

Warsztaty odbędą się 25 sierpnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Iława, Generała Władysława Andersa 2a, 14-202 Iława w godzinach od 10:00 do 14:00.

Program warsztatów:

  1. OTWARCIE SPOTKANIA: KRZYSZTOF HARMACIŃSKI – Wójt Gminy Iława 
  2. WYKŁAD: dr hab. ANDRZEJ KUCNER – KREOWANIE TRENDÓW I PROJEKTOWANIE USŁUG 
  3. WYKŁAD: PIOTR AMBROZIAK – INNOWACYJNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ (wprowadzenie do warsztatu innowacyjność i kreatywność)
  4. WARSZTAT: PIOTR AMBROZIAK: zadania, budżet, wskaźniki – ODKRYWANIE NASZYCH MOCNYCH STRON W CELU WZMOCNIENIA KOMUNIKACJI I RELACJI MIĘDZY PODMIOTAMI KANAŁU ELBLĄSKIEGO ZA POMOCĄ METODY LEGO SERIOUS PLAY
  5. PREZENTACJA: STANISŁAWA PAŃCZUK – SIEDEM CECH METODY LEADER  
  6. ANKIETA: kryteria – w zakresie: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, w tym starzenia się społeczeństwa, budowania partnerstwa i sieciowania przedsięwzięć i projektów LSR, w tym wspólnej ich realizacji – UCZESTNICY WARSZTATÓW 
  7. PODSUMOWANIE IV WARSZTATU STRATEGICZNEGO: moderatorzy – BEATA BEDNARCZYK, GABRIELA EFFENBERG, STANISŁAWA PAŃCZUK 
Skip to content