Aktualności Konsultacje LSR 2023-2030

ZAPRASZAMY NA V WARSZTATY STRATEGICZNE

Zapraszamy na V Warsztaty Strategiczne dotyczące planowania nowej Lokalnej Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2023-2030.

Warsztaty odbędą się 8 września 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg w godzinach od 10:00 do 14:00.

Program warsztatów:

  1. OTWARCIE SPOTKANIA
  2. WYKŁAD: JANUSZ GERSZBERG – CYFRYZACJA 
  3. WARSZTAT: BEATA BEDNARCZYK: PARTNERSTWO, WSPÓŁPRACA, SIECIOWANIE, ZAWODY PRZYSZŁOŚCI, RÓŻNICE POKOLENIOWE
  4. PREZENTACJA: HALINA CIEŚLA: CO MOŻE DUŻY LIDER W MAŁYM ŚRODOWISKU
  5. ANKIETA: KOMUNIKACJA w zakresie: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, w tym starzenia się społeczeństwa, budowania partnerstwa i sieciowania przedsięwzięć i projektów LSR, w tym wspólnej ich realizacji, ZARZĄDZANIE, MONITORING, EWALUACJA – UCZESTNICY WARSZTATÓW
  6. PODSUMOWANIE V WARSZTATU STRATEGICZNEGO: moderatorzy – BEATA BEDNARCZYK, GABRIELA EFFENBERG, STANISŁAWA PAŃCZUK 
Skip to content