Aktualności Nabory PROW

Listy rankingowe po ocenie Rady w naborach 33/2023/PI i 34/2023/PI

Listy rankingowe operacji i zadań wybranych oraz nie wybranych do wsparcia oraz Protokóły Rady dokumentujące wyniki głosowań:

Nabór 33/2023/PI Podejmowanie działalności gospodarczej:

Nabór 34/2023/PI Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych:

Rejestr interesów członków Rady:

Skip to content