Aktualności Ogłoszenia

PROMOCJA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH – szkolenie

 

Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na szkolenie dot. promocji produktów turystycznych – realizowane w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa szkolenia Ilość dni/godzin trwania szkolenia Termin Miejsce
Szkolenie dot. promocji produktów turystycznych – 2 dni/
16 godzin
16-17 września 2021 roku Pałac w Janowie Janów 1, 82-310 ELBLĄG

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 13 września 2021 roku do godz. 12:00 mailowo, faxem lub osobiście na adres:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg

tel./fax 55 239 49 61; tel./fax 55 643 58 45; kom. 602 516 830,

e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl

 

 

UWAGA: SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW!

Uczestnicy szkoleń ponoszą jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia

 

 

Skip to content