Aktualności

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE I KONSULTACYJNE dot. LSR

Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy pierwszy etap prac związanych z powstawaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2023-2030. Obejmuje ona 12 gmin z obszaru Kanału Elbląskiego LGD.

Zrealizowaliśmy cykl pięciu spotkań –  wykłady i prezentacje w zakresach LSR dotyczących: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, w tym starzenia się społeczeństwa, budowania partnerstwa i sieciowania przedsięwzięć i projektów LSR, w tym wspólnej ich realizacji.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o wypełnienie dwóch poniższych ANKIET z V warsztatów strategicznych. Państwa odpowiedzi dadzą nam wytyczne do dalszej pracy nad nową LSR.

LINKI DO ANKIET dot.:
I. Grup defaworyzowanych, sieciowania i digitalizacji
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpjTdnPQQxmNKFGzEeTa7_ln4WDumQE_EdGeO0irCj98EFmw/viewform?usp=sf_link
II.  Komunikacji w ramach LSR w zakresie: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, w tym starzenia się społeczeństwa, budowania partnerstwa, sieciowania przedsięwzięć i projektów LSR, koncepcji Smart Village oraz modelu zarządzania LSR i LGD oraz monitoringu i ewaluacji LSR, w tym aktualizacji LSR.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepei_F9qwzYXfWAv77TPRBcrFK_tc2aG9anOUAT3a0-Cjjnw/viewform?usp=sf_link

Kolejnym etapem przy tworzenia LSR OW KE są konsultacje dot. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2023-2030, na które SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

HARMONOGRAM KONSULTACJI LSR OW KE:
       1) Gmina Elbląg                      –  27.09.2022 r., godz. 9.00-11.00
       2) Gmina Godkowo                 –  27.09.2022 r., godz. 13.00-15.00
       3) Gmina Gronowo Elbląskie  –  26.09.2022 r., godz. 10.00-12.00
       4) Gmina IŁAWA                     –  19.09.2022 r., godz. 10.00-12.00
       5) Gmina Kisielice                  –  19.09.2022 r., godz. 13.00-15.00
       6) Gmina Małdyty                   –  22.09.2022 r., godz. 13.00-15.00
       7) Gmina Markusy                  –  26.09.2022 r., godz. 10.00-12.00
       8) Gmina Miłomłyn                –  22.09.2022 r.,  godz. 10.00-12.00
       9) Gmina Pasłęk                    –  23.09.2022 r., godz. 13.00-15.00
       10) Gmina Rychliki                –  23.09.2022 r., godz. 10.00-12.00
       11) Gmina Susz                     –  20.09.2022 r., godz. 10.00-12.00
       12) Gmina Zalewo                 –  20.09.2022 r., godz. 13.00-15.00

Spotkania konsultacyjne połączone będą ze spotkaniami informacyjnymi nt. możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023.

Program spotkań:

INFORMACYJNE:
I. 1.  Zasady ubiegania się o dotacje w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych

KONSULTACYJNE:
II.1.  Metoda prac nad nową LSR OW KE na lata 2023-2030
   2. Prezentacja LSR OW KE na lata 2023-2030
   3. Dyskusja nad LSR OW KE na lata 2023-2030
   4. Zebranie ankiet konsultacji LSR OW KE na lata 2023-2030

Skip to content