Aktualności O KE LGD

Podsumowanie roku 2021 w KE LGD

Kolejny rok działalności Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalnej Grupy Działania za nami!

💎 NASZE SUKCESY:

👉 zaplanowane CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO w Pasłęku – CRL:

 • uzyskane pozwolenie na budowę
 • zaplanowane finanse na budowę CRL
 • zebrane oferty na budowę CRL

👉 zwiększone środki na realizację LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU:

 • 944.000 EURO na działanie 19.2, czyli dotacje na rozwój obszarów wiejskich
 • 94.400 EURO na działanie 19.3, czyli projekty współpracy
 • 113.280 EURO na działanie 19.4, czyli funkcjonowanie LGD

👉 zrealizowany I etap Projektu Współpracy SZLAK, a w tym:

 • zdigitalizowana TRASA rowerowa Kanału Elbląskiego Elbląg-Ostróda, 85 km
 • wykonane 4 FILMIKI promocyjne o Krainie Kanału Elbląskiego
 • wydany PRZEWODNIK Rowerem po Krainie Kanału Elbląskiego
 • wykonane 15 WIZYTOWNIKÓW z 40 obiektami turystyki
 • wydana MAPA Krainy Kanału Elbląskiego
 • zrealizowane sześć SZKOLEŃ z kreacji i marketingu ofert
 • rozliczony I ETAP Projektu WSPÓŁPRACY jako koordynator projektu SZLAK

👉 zrealizowany I etap Projektu WSPÓŁPRACY z Hiszpanami:

 • opracowany KATALOG Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego

👉 zrealizowane dwie operacje własne LGD:

 • OW KAJAK – oznakowane 121,5 km TRAS KAJAKOWYCH
 • OW LGD PUBLIKACJA – opracowana PUBLIKACJA o Kanale Elbląskim

👉 rozliczony Projekt Grantowy: promocja dziedzictwa kulturowego i budowanie tożsamości lokalnej, w ramach którego powstały DWIE publikacje i PIĘĆ zestawów strojów promocyjnych:

 • Dawne wsie pasłęckie i elbląskie, opracowanie przez Lecha Słodownika
 • Z dziejów Gminy Iława, opracowanie przez Henryk Plis
 • stroje promocyjne miejscowości: Dobry, Jędrychowo, Kwitajny, Laseczno, Pasłęk

👉 zrealizowane dwa projekty promocyjne z dotacją Samorządu Województwa, w tym:

 • ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY trzy rajdy rowerowe po Kraina Kanału Elbląskiego do wsi tematycznych – Aniołowo, Oleśno i Władysławowo i szkolenie nt. prowadzenia bloga dla początkujących oraz rozstrzygnięty konkurs na najlepszą relację z rajdów rowerowych
 • opracowana PUBLIKACJA Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego – atrakcje turystyczne

👉 kompleksowe PROWADZENIE BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, w tym:

 • wypracowanie Strategii Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
 • wypracowanie trzech fiszek strategicznych związanych z trasą wodną Kanału Elbląskiego, Szlakiem Kulturowym Kanału Elbląskiego i trasą rowerową Canal Velo

👉 prowadzenie punktu animacyjno-doradczego #NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5, w tym koordynowanie 12-tu grantów

❓ NASZE NIEPOWODZENIA:

 • problemy kadrowe i ich konsekwencje
 • niezadowolone autorki questów o Jerzwałdzie i Zalewie
 • niezamknięte sprawy z poprzedniego roku
 • nierozstrzygnięta certyfikacja Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego
 • brak efektów w sprzedaży pakietów i produktów turystycznych

👌WNIOSKI:

 • MIERZENIE SIŁ NA ZAMIARY – POPRAWA STANU KADROWEGO
 • POPRAWA KOMUNIKACJI w LGD Kanał Elbląski
 • STOSOWANIE ZASADY DWIE PARY OCZU DWIE PARY RĄK
 • ZAMYKANIE ROZPOCZĘTYCH SPRAW
 • KONCENTRACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH SPRAWACH
 • SKRUPULATNE LICZENIE KASY

🎯 CELE I PLANY NA 2022 ROK:

 • złożenie wniosku i rozpoczęcie budowy CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO
 • złożenie wniosku o wsparcie przygotowawcze i planowanie NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
 • NABORY WNIOSKÓW na dotacje w zakresach:

✒ podejmowanie działalności gospodarczej

✒ infrastruktura niekomercyjna, w tym operacje własne LGD

✒ DROGI

✒ SMART VILLAGES w projekcie grantowym

 • kontynuacja realizacji DWÓCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY, w tym udział w TARGACH Turystycznych w Nadarzynie, wspólna PUBLIKACJA, RAJD rowerowy po Krainie Kanału Elbląskiego
 • zakończenie IV kadencji organów LGD i WYBORY na V kadencję
 • prowadzenie BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, w tym:

✒przygotowanie POROZUMIENIA i zawarcie UMOWY PARTNERSTWA na realizację trzech projektów strategicznych:

1) Remont Kanału Elbląskiego

2) Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego

3) Canal Velo – budowa trasy rowerowej Kanału Elbląskiego Elbląg – Ostróda – Iława

✒obchody 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego i 150-lecia ufundowania pomnika Georgowi Jacobowi Steenke w Buczyńcu

✒wypracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego wpisu Kanału Elbląskiego na Listę Informacyjną UNESCO

 • prowadzenie PUNKTU ANIMACYJNO-DORADCZEGO NOWE FIO Warmia Mazury Lokalnie 5
 • stworzenie nowych OFERT TURYSTYCZNYCH Kraina Kanału Elbląskiego oraz ich promocja i sprzedaż

Z takim podsumowaniem starego roku życzymy wszystkim
CZŁONKOM i SYMPATYKOM
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląskich Lokalnej Grupy Działania samych pomyślności w 2022 roku!

Skip to content