Aktualności LSR 2016-2023 Nabory PROW O KE LGD Ogłoszenia

WYCZERPANY LIMIT DOTACJI w RAMACH PROW 2014-2020

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zakończyła realizację trzeciej LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2016-2023 (LSR OW).

Limit dotacji na tworzenie miejsc pracy, infrastrukturę niekomercyjną, drogi, promocję i edukację opiewał na 12 470 000 PLN.

Na koniec stycznia 2021 r. 88% wyżej wymienionego limitu (11 008 671 PLN) zawarte zostały umowy o dofinansowanie. 76% przyznanych dotacji zostało już zrefundowane – 9 524 440 PLN przyczyniło się do rozwoju obszarów wiejskich objętych LSR OW Kanału Elbląskiego.

W ramach prowadzonych w okresie realizacji LSR OW KE na lata 2016-2023 do LGD wpłynęło 220 wniosków o przyznanie pomocy. Dzięki realizacji strategii:

  • powstało 55 nowych miejsc pracy,
  • powstało 17 nowych przedsiębiorstw,
  • rozwinęło się 20 działających przedsiębiorstw,
  • powstało 37 miejsc nowej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz przebudowano 19 miejsc istniejącej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
  • przebudowano 3,74 km dróg publicznych,
  • zrealizowano 3 projekty dotyczące zachowania dziedzictwa lokalnego,
  • przeprowadzono 18 szkoleń, przeszkolono 368 osób,
  • zorganizowano 1 wydarzenie promocyjne, 
  • przygotowano 5 projektów współpracy, z czego 3 już zrealizowano.

W związku z przedłużeniem o 2 lata realizacji LSR  kolejny nabór wniosków planowany jest do ogłoszenia z początkiem 2022 roku.

Skip to content