Aktualności Nabory PROW

Listy rankingowe po ocenie Rady w naborach 26-28/2020/PI

Listy rankingowe operacji i zadań wybranych oraz nie wybranych do wsparcia oraz Protokóły Rady dokumentujące wyniki głosowań:

Nabór 26/2020/PI Rozwijanie działalności gospodarczej:

Nabór 27/2020/PI Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej:

Nabór 28/2020/PI Drogi:

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY\

P. Jachlewska

Skip to content