Aktualności

Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zakończyło realizację operacji własnej LGD o nazwie „Kreowanie ofert turystycznych wsi tematycznych Krainy Kanału Elbląskiego” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w na lata 2014-2020.

Kwota całkowita zadania : 50 867,05 zł
Kwota dofinansowania : 50 000,00 zł

Zadania w projekcie obejmowały:

Szkolenie marketingowe dotyczące budowania relacji z klientem

Przedsięwzięcie przyczyniło się do osiągnięcia zamierzonego celu poprzez poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych kompetencji w obszarze budowania długofalowych relacji z klientem przez 15 uczestników szkolenia. Efektem przedsięwzięcia dla uczestników szkolenia było wyeksponowanie indywidualnych, unikatowych talentów jako cech wzmacniających zespół, wzmocnienie poczucia pewności siebie oraz wypracowanie zasad współpracy z klientem.

Szkolenie marketingowe dotyczące budowania relacji z klientem – praca w grupie, fot. arch. KE LGD

Szkolenie marketingowe dotyczące promocji i sprzedaży

Przedsięwzięcie przyczyniło się do osiągnięcia celu poprzez poszerzenie i zdobycie nowych kompetencji w obszarze marketingu i promocji sprzedaży w internecie przez 11 uczestników szkolenia. Uczestnicy otrzymali fachowe doradztwo i konsultacje, analizę swoich zasobów i pomoc w opracowaniu planu komunikacji z klientem w sieci.

Szkolenie marketingowe dotyczące promocji i sprzedaży – praca w grupie, fot. arch. KE LGD

Kreacja produktów turystycznych opartych o tematyczność wsi/obiektów

Przedsięwzięcie przyczyniło się do osiągnięcia celu poprzez przygotowanie przez 14 uczestników ofert turystycznych wsi/ obiektów tematycznych. Uczestnicy nabyli umiejętności w zakresie tworzenia scenariusza produktu turystycznego, kalkulacji wszystkich związanych z produktem kosztów oraz w planowaniu terminów sprzedaży wypracowanego produktu.

Kreacja produktów turystycznych opartych o tematyczność wsi/obiektów – praca w grupie, fot. arch. KE LGD

Kreacja artystyczna ofert turystycznych

W ramach zadania powstała kreacja artystyczna dwóch wypracowanych ofert turystycznych wsi/ obiektów tematycznych. Opracowana jest plansza graficzna do każdego z produktów. Wykonana została struktura i układ graficzny ofert. Wykreowane oferty turystyczne oznakowane są zgodnie z Księgą wizualizacji PROW na lata 2014-2020.

Internetowa strona sprzedażowa

W ramach zadania powstała internetowa strona sprzedażowa służąca do sprzedaży ofert turystycznych stworzonych podczas warsztatów. Strona zarządzana jest przez podmiot wnioskujący – Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Sklep internetowy oferuje produkty turystyczne wsi/obiektów tematycznych z obszarów wiejskich obiętych LSR KE. Odbiorcami ofert są turyści chcący poznać Krainę Kanału Elbląskiego. Sklep sprzedażowy jest ogólnodostępny. Strona ma służyć turystom. Zamieszczanie ofert kierowanych przez wsie/ obiekty tematyczne z obszarów wiejskich objętych LSR odbywa się będzie bezpłatnie. Zamieszczają oferty pracownicy biura LGD. Strona oznakowana jest zgodnie z Księgą wizualizacji PROW na lata 2014-2020.

www.krainakanaluelblaskiego.com.pl

Wizyta studyjna – Ziołowy Zakątek w Korycinach w woj. podlaskim

Przedsięwzięcie przyczyniło się do osiągnięcia celu poprzez wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych oraz doświadczenia 15 uczestników z zakresu funkcjonowania obiektów tematycznych z kilkuletnim doświadczeniem.

Warsztaty ziołowe, Ziołowy Zakątek, fot. arch. KE LGD

Wizyta studyjna – Hortulus w Dobrzycy w woj. zachodniopomorskim

Przedsięwzięcie przyczyniło się do osiągnięcia celu poprzez wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych oraz doświadczenia 15 uczestników z zakresu funkcjonowania obiektów tematycznych z kilkuletnim doświadczeniem.

Wizyta studyjna, fot. arch. LGD

P. Jachlewska

Skip to content