Aktualności

“Aktywna wieś, świetlica, świadomy obywatel”

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zakończyło realizację Projektu Grantowego „Aktywna wieś, świetlica świadomy obywatel”. W ramach projektu zostały zrealizowane 3 zadania dotyczące modernizacji infrastruktury niekomercyjnej. Łączna wartość projektu grantowego: 101 404,49 zł, łączna kwota grantów: 87 895,32 zł.

Zadania w projekcie grantowym obejmowały:

1. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Rudzienicach – wartość zadania: 22 976,77 zł, kwota grantu: 14 045,00 zł.

Budynek świetlicy wiejskiej w Rudzienicach, fot. arch. KE LGD

Zadanie zostało zrealizowane przez Gminę Iława. Miało ono na celu rozwój Sołectwa Rudzienice poprzez podniesienie standardu obiektu użyteczności publicznej w Rudzienicach oraz zwiększenie jakości życia mieszkańców Sołectwa Rudzienice poprzez przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej.

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klimach, Gmina Kisielice – wartość zadania: 46 543,00 zł, kwota grantu: 44 000,00 zł.

Wnętrze świetlicy wiejskiej w Klimach, fot. arch. KE LGD

Zadanie zostało zrealizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Klimach. Miało ono na celu wpieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich LGD w wyniku poprawy funkcjonalności (modernizacji) świetlicy wiejskiej w Klimach. Ponadto zadanie przyczyniło się do poprawy jakości życia mieszkańców w wyniku umożliwienia członkom KGW realizacji celów statutowych, poprawy stanu technicznego świetlicy wiejskiej oraz poprawy oferty kulturalno-rekreacyjnej wsi.

3. Modernizacja świetlicy oraz utworzenie miejsca rekreacyjnego w Świętym Gaju – wartość zadania: 31 884,72 zł, kwota grantu: 29 850,32 zł.

Miejsce rekreacyjne w Świętym Gaju, fot. arch. KE LGD

Zadanie zostało zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świętym Gaju. Miało ono na celu rozwój lokalny obszarów wiejskich wokół Kanału Elbląskiego poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Świętym Gaju oraz utworzeniu miejsca rekreacyjnego przy świetlicy, która poprawi estetykę wsi, zwiększy zaktywizowane lokalnej społeczności. Ponadto zadanie miało na celu zwiększenie aktywności kulturalno-rekreacyjnej mieszkańców wsi, umożliwienie lokalnej społeczności szerszego korzystania ze świetlicy wiejskiej oraz wzrost aktywności turystycznej miejscowości.

K. Oksiędzki

Skip to content