Aktualności FIO

Szkolenie ON-LINE NOWEFIO WML 5: zasady realizacji zadań + ABC księgowości w organizacjach pozarządowych (szkolenie wprowadzające zasady realizacji mikrodotacji + szkolenie z podstaw księgowości w NGOS).

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na szkolenie ON-LINE z zakresu zasad realizacji mikrodotacji + podstaw księgowości w NGOs (szkolenie wprowadzające zasady realizacji mikrodotacji + szkolenie z podstaw księgowości w NGOS) w ramach konkursu Mikrodotacji NOWE FIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE 5.


Program spotkania:
1) zasady rozliczania dotacji w ramach konkursu
2) zasady prawidłowego opisywania dokumentów finansowych
3) omówienie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektu
4) omówienie formularza raportu końcowego.


Spotkanie odbędzie się 13 lipca 2023 roku o godz. 13:00 poprzez aplikację ZOOM.


Spotkanie odbędzie się w formie telekonferencji. Aplikację ZOOM można pobrać na smartfona albo komputer.
Aby brać czynny udział w spotkaniu należy skorzystać z komputera wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz głośniki lub słuchawki lub urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) z dostępem do Internetu.
Aby wziąć udział w spotkaniu online, nie jest wymagane posiadanie konta Zoom, wystarczy:
1) pobrać program Zoom
2) w programie Zoom należy kliknąć ikonkę „Dołącz do spotkania”
3) wprowadzić nr ID 947 341 1782 (Identyfikator spotkania) i kliknąć „Dołącz”
4) pojawi się komunikat o podaniu hasła, proszę wpisać hasło kanal i zatwierdzić OK


Spotkanie będzie trwało do 4 godzin.


Zapraszamy do zgłaszania się na wydarzenie poprzez kontakt e-mailowy na adres
biuro@kanal-elblaski-lgd.pl

Skip to content