Aktualności Ogłoszenia PILOT

Zamknięte postępowanie dotyczące zapytania ofertowego NR 2/2023

5 lipca 2023 roku Zarząd KE LGD zdecydował o zamknięciu postępowania ofertowego nr 2/2023 dotyczącego instalacji paneli fotowoltaicznych w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ na działce nr 70/41 obręb 0002 Pasłęk miasto – BEZ WYŁONIENIA WYKONAWCY, z uwagi na błąd w załączniku do zapytania ofertowego, uniemożliwiający porównanie złożonych OFERT.

DZIĘKUJEMY BARDZO za zainteresowanie naszym ogłoszeniem i złożenie ofert. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 3 oferty.

PRZEPRASZAMY BARDZO za nasze niedopatrzenie w zapytaniu ofertowym i informujemy, że rezygnujemy z dalszego poszukiwania wykonawcy fotowoltaiki w nowo budowanym CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO w Pasłęku.

SP

Skip to content