Aktualności FIO

„Spotkanie z królową gier, czyli poznaj SZACHY” – NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5

Celem projektu „Spotkanie z królową gier, czyli poznaj SZACHY” była aktywizacja młodych osób z terenów wiejskich zagrożonych wykluczeniem społecznym i kulturalnym. Dofinansowanie na jego realizację otrzymała grupa nieformalna Kulturalne Podziemie z Łukty pod patronatem Stowarzyszenia QLT. W ramach zadania odbył się cykl warsztatów szachowych, zorganizowano także Noc Gier Planszowych, a na zakończenie projektu przeprowadzono turniej szachowy. Zadanie sfinansowano z programu Mikrodotacji NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5, w ramach którego Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD prowadzi punkt animacyjno-doradczy

Skip to content