Aktualności

18 LAT POLSKI w UNII EUROPEJSKIEJ i przyszłość LEADER-a

Minęło 18 lat POLSKI w UNII EUROPEJSKIEJ i 16 lat LEADERa w Polsce. Jakie są planowane zmiany w podejściu LEADER omówiono na konferencji z okazji 30 lat LGD w Unii Europejskiej. W Halmstad (Szwecja) 149 delegatów 2000 LGD z UE omówiło długoterminową wizję dla obszarów wiejskich.

Wizja ta zawarta jest w 10 punktach i są to:
1. Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich
2. Promowanie racjonalizacji zasobów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
3. Przejrzystość w zakresie gwarantowanych usług w ramach umowy społecznej
4. Dobrobyt jako element atrakcyjności
5. Decentralizacja
6. Zmiana opowieści
7. Zapewnienie praw młodzieży wiejskiej i nastolatków
8. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
9. Spójność Europy
10. Wzmocnienie roli Lokalnych Grup Działania

Więcej szczegółów codziennie na https://www.facebook.com/KanalElblaskiLGD

SP

Skip to content