Aktualności

Spotkanie podsumowujące WARSZTATY STRATEGICZNE I KONSULTACJE SPOŁECZNE dot. LSR OW KE – 17.11.2022 r. ON-LINE

Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

 SERDECZNIE ZAPRASZA na spotkanie podsumowujące Warsztaty Strategiczne i Konsultacje Społeczne dot. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2023-2030, które odbędzie się

17 listopada 2022 roku

w godz. 13:00-15:00 on-line, poprzez aplikację ZOOM

Spotkanie odbędzie się w formie telekonferencji. Aplikację ZOOM można pobrać na smartfona albo komputer.
Aby brać czynny udział w spotkaniu należy skorzystać z  komputera wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz głośniki lub słuchawki lub urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) z dostępem do Internetu.

Aby wziąć udział w spotkaniu online, nie jest wymagane posiadanie konta ZOOM, wystarczy:
1) pobrać program ZOOM
2) w programie ZOOM należy kliknąć ikonkę „Dołącz do spotkania”
3) wprowadzić nr ID 947 341 1782 (Identyfikator spotkania) i kliknąć „Dołącz”
4) pojawi się komunikat o podaniu hasła, proszę wpisać hasło kanal i zatwierdzić OK

lub

wybierając link do spotkania https://us02web.zoom.us/j/9473411782?pwd=1_FDF4fYOnjiqMDyVsPfEW_TnL4G

Zapraszamy do zgłaszania się na wydarzenie poprzez kontakt e-mailowy na adres biuro@kanal-elblaski-lgd.pl

Program spotkania:

  1. Podsumowanie wyników 5 WARSZTATÓW STRATEGICZNYCH
  2. Wyniki ankiet dotyczące LSR OW KE na lata 2023-2030
  3. Prezentacja dokumentów aplikacyjnych dotyczących wyboru nowej LSR OW KE na lata 2023-2030
  4. Dyskusja nad analizą potrzeb i problemów, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami, projektami szczegółowymi (współpracy), budżetem i kryteriami wyboru                   
Skip to content