Aktualności FIO

„Przetrwania w Mieście” NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5

Projekt „Przetrwania w mieście” był odpowiedzią na zwiększające się zapotrzebowanie społeczeństwa w zakresie umiejętności szeroko pojętego przetrwania. Celem projektu było zapoznanie uczestników z zagrożeniami i nauczenie umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz gdy infrastruktura publiczna przestanie funkcjonować lub będzie niewydolna. Uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się np. o tym: w jaki sposób i co spakować do torby ewakuacyjnej, jak uzdatnić i pozyskać wodę czy w jaki sposób pozyskać żywność. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Specjalistycznego „Szafa”. Zadanie sfinansowano z programu Mikrodotacji NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5.

Skip to content