Aktualności Ogłoszenia

Informacja o braku zgłoszeń zainteresowanych realizacją Operacji Własnych LGD

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania informuje, że do 14 marca 2022 roku nie wpłynęło żadne zgłoszenie zainteresowanych realizacją operacji własnych LGD pod nazwą:
1. CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO – FUNKCJA TURYSTYCZNA.
2. CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO – ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY.

W tej sytuacji wnioski w zakresie tematycznym w ramach OPERACJI WŁASNYCH LGD wg LSR OW KE 2016-2023 ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ złoży Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w naborze trwającym w dniach 15 marca 2022 roku – 30 marca 2022 roku.
SP

Skip to content