Aktualności FIO

„Pierwsza pomoc: opieka podczas ewakuacji” NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5.

„Pierwsza pomoc: opieka podczas ewakuacji” to projekt Koła Gospodyń Wiejskich w Wilamowie Wilamowianki zrealizowany dzięki dotacji w ramach programu Mikrodotacji NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5. Głównym założeniem projektu była nauka pierwszej pomocy oraz elementów taktycznej opieki nad poszkodowanym i technik ewakuacji z miejsc zagrożonych. Dzięki zaproponowanym warsztatom uczestnicy nabyli realne umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz ich ewakuacji. Zadanie sfinansowano z programu Mikrodotacji NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5.

Skip to content