Aktualności

NOWE FIO – nabór wniosków zakończony – sprawdź, co dalej?

26 marca 2024 r. był ostatnim dniem składania wniosków o dofinansowanie NOWE FIO Warmia Mazury Lokalnie edycja 2024. Jest to oferta na niskobudżetowe projekty realizowane na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, które:

  • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej,
  • dodatkowo zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, także mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą także umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Ogromnie się cieszymy, że zainteresowanie konkursem mikrograntów NOWE FIO WML 2024 w tym roku było tak duże. Każda aktywność oddolna jest ważna dla społeczności lokalnej.

Finalnie z terenu Punktu Animacyjno-Doradczego w Elblągu wpłynęło 17 wniosków, w tym wnioskodawcami było 9 młodych organizacji pozarządowych, 1 grupa nieformalna bez użyczenia osobowości prawnej i 9 grup nieformalnych z użyczeniem osobowości prawnej.

Czekamy teraz na wyniki oceny formalnej oraz merytorycznej. Wszelkie informacje na temat konkursu znajdziecie TU.

Życzymy wszystkim wnioskodawcom powodzenia!

Na zakończenie przykłady aktywności w ramach NOWE FIO (więcej znajdziecie tu: 2021, 2022, 2023):

PJ

Skip to content