Aktualności Nabory PROW

Spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania dotacji oraz warsztaty nt. pozyskiwania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjne na temat możliwości uzyskania dotacji oraz warsztaty na temat pozyskiwania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 (LSR OW KE) NA ZADANIA GRANTOWE dla 12 gmin objętych LSR OW KE.

Termin i miejsce:

19 marca 2024

Spotkanie informacyjne: godz. 10:00

Warsztaty: godz. 11:00

ONLINE

Spotkanie informacyjne oraz warsztaty odbędą się w formie telekonferencji na platformie Zoom. Aplikację można pobrać na smartfona albo komputer. Aby brać czynny udział w spotkaniu należy skorzystać z  komputera wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz głośniki lub słuchawki lub urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) z dostępem do Internetu.

Aby wziąć udział w spotkaniu online, nie jest wymagane posiadanie konta Zoom, wystarczy:

  1. pobrać program Zoom
  2. w programie Zoom należy kliknąć ikonkę „Dołącz do spotkania”
  3. wprowadzić nr ID 947 341 1782 (Identyfikator spotkania) i kliknąć „Dołącz”
  4. pojawi się komunikat o podaniu hasła, proszę wpisać hasło kanal i zatwierdzić OK

Program spotkania informacyjnego:

  1. Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023
  2. Kryteria wyboru grantobiorców
  3. Procedury dotyczące naboru wniosków oraz wyboru grantobiorców do dofinansowania

Program warsztatów:

  1. Zasady wypełniania formularzy wniosków o powierzenie grantów

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content