Aktualności

Koncepcje Smart Village Krainy Kanału Elbląskiego – poznaj je już dziś!

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania przedstawia rezultaty projektu grantowego pt. Koncepcje Smart Village Krainy Kanału Elbląskiego ->PRZECZYTAJ<- !

W ramach wyżej wspomnianego projektu grantowego powstało 15 Koncepcji Smart Village Krainy Kanału Elbląskiego dla 43 wsi ze 103 partnerami pod kierunkiem zespołu:

 • dr hab. Andrzej Kucner
 • dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
 • dr Jacek Michalak
 • dr Anna Rutkowska
 • Beata Bednarczyk

W stworzonych przez mieszkańców i specjalistów dokumentach pojawiły się łącznie aż 332 zadania do zrealizowania w Krainie Kanału Elbląskiego o wartości całkowitej 96.124.500 zł. Zadania te pogrupować można według 5 bloków:

 • Centra rowerowe SV KKE
 • Produkt lokalny SV KKE
 • Produkt Turystyczny SV KKE
 • Marka i promocja SV KKE
 • Edukacja SV KKE

Opracowane Koncepcje to:

 1. Koncepcja Smart Village miejscowości Rudzienice, Gromoty, Ławice, Kałduny i Tynwałd
 2. Koncepcja Smart Village miejscowości Ząbrowo, Laseczno, Starzykowo, Szymbark
 3. Koncepcja Smart Village miejscowości miejscowości Kazimierzowo i Adamowo
 4. Koncepcja Smart Village miejscowości Dłużyna, Drużno i Węzina
 5. Koncepcja Smart Village miejscowości Święty Gaj
 6. Koncepcja Smart Village miejscowości Wikrowo i Wiktorowo
 7. Koncepcja Smart Village miejscowości Oleśno i Fiszewo
 8. Koncepcja Smart Village miejscowości KISIELICE
 9. Koncepcja Smart Village miejscowości Różnowo, Kamieniec, Lubnowy Małe, Lubnowy Wielkie
 10. Koncepcja Smart Village miejscowości  Redaki, Jakubowo Kisielickie, Babięty Wielkie.
 11. Koncepcja Smart Village miejscowości Jelonki
 12. Koncepcja Smart Village miejscowości Miłomłyna i Bagieńska
 13. Koncepcja Smart Village miejscowości Rychliki i Rejsyty
 14. Koncepcja Smart Village Sołectwa Wola Kamieńska: Wola Kamińska, Kamień Mały, Kamień Duży, Kwiry, Windyki
 15. Koncepcja Smart Village miejscowości Aniołowo, Marianka, Nowe Kusy, Rzeczna, Zielony Grąd, Kwitajny

Dzięki regularnemu i aktywnemu udziałowi społeczności lokalnej i grantobiorców w pracach nad dokumentem, wnoszeniu istotnych informacji na temat jakości życia mieszkańców, problemów i potrzeb, celów i zadań oraz roli społeczeństwa w realizacji Koncepcji Smart Village powstały dokumenty strategiczne, których zadania mogą być do w naborach wniosków na podstawie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Koncepcje Smart Village Krainy Kanału Elbląskiego
Koncepcje Smart Village Krainy Kanału Elbląskiego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PJ

Skip to content