Aktualności Konsultacje LSR 2023-2030

ZAPRASZAMY NA III WARSZTATY STRATEGICZNE

Zapraszamy na III Warsztaty Strategiczne dotyczące planowania nowej Lokalnej Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2023-2030.

Warsztaty odbędą się 28 lipca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo w godzinach od 10:00 do 14:00.

Program warsztatów:

 1. OTWARCIE SPOTKANIA: MAREK ŻYLIŃSKI – Burmistrz Zalewa
 2. WYKŁAD: profesor LESZEK SZARZYŃSKI – MUZYKA JAKO KULTURA NISKA I WYSOKA
 3. PREZENTACJA: JUSTYNA HAŁADAJ – GŁOSY NATURY
 4. WARSZTAT: analiza PROBLEMÓW I CELÓW – TWORZENIE DRZEWA PROBLEMÓW
 5. PODSUMOWANE WYNIKÓW ANKIET z II WARSZTATÓW STRATEGICZNYCH: KRZYSZTOF OKSIĘDZKI
 6. ANKIETA: zadania i budżet – w zakresie: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, w tym starzenia się społeczeństwa, budowania partnerstwa i sieciowania przedsięwzięć i projektów LSR, w tym wspólnej ich realizacji” – UCZESTNICY WARSZTATÓW
 7. DOBRE PRAKTYKI LEADERA – KRZYSZTOF OKSIĘDZKI – Biuro Kanał Elbląski LGD
 8. DOBRE PRAKTYKI LEADERA – BENEFICJENCI PROW i NIE TYLKO:
  • ANNA GRZESZCZAK, BARBARA PAWELCZYK: GMINA ZALEWO
  • GRAŻYNA PIĘKOS: NA LUDOWĄ NUTKĘ – Dzieci Ziemi Iławskiej, GOK LASECZNO, Gmina IŁAWA
  • WŁADYSŁAWA HEIDNER i LECH SŁODOWNIK: JAK DO TEGO DOSZŁO – PUBLIKACJA – „Dawne wsie pasłęckie i elbląskie”, Stowarzyszenie Zicherka
  • MAGDALENA MADEJA: WIEŚ Z INICJATYWĄ, INICJATYWA NA WSI – Koło Gospodyń Wiejskich ŻUŁAWIANKI w Jegłowniku, laureat konkursu Powiatu Elbląskiego „Wieś z inicjatywą”
 9. PODSUMOWANIE III WARSZTATU STRATEGICZNEGO: moderatorzy – BEATA BEDNARCZYK, STANISŁAWA PAŃCZUK

WNIOSKI Z II WARSZTATÓW STRATEGICZNYCH:

 1. Środowisko i klimat to bardzo szerokie i złożone zagadnienia, które regulowane są przez wiele przepisów i dokumentów, w związku z czym planowanie i realizacja zadań w tym zakresie wymaga szczegółowej znajomości tej tematyki.
 2. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania jest inspiracją dla niektórych osób podejmujących działalność gospodarczą.
 3. Należy uważnie rozpoznać potencjał danego obszaru oraz potrzeby lokalnej społeczności i w oparciu o te informacje określać przedsięwzięcia i inwestycje.
 4. Potencjał obszaru LGD Kanału Elbląskiego tkwi w lokalnej społeczności.
 5. Lokalni liderzy mają poczucie odpowiedzialności za rozwój swoich małych ojczyzn. Ich zaangażowanie i determinacja zdecydują o rozwoju MAŁYCH OJCZYZN.
 6. Bardzo aktualne jest stwierdzenie Stanisława Jachowicza: „Cudze chwalicie, Swego nie znacie, Sami nie wiecie, Co posiadacie”.
 7. Należy zainwestować w edukację lokalnych liderów, po to by zaufali swoim zasobom i talentom, poznali własną wartość, zaufali sobie i innym, a czasami zmienili swoje przekonania i wartości. To wiedza daje im odwagę do działania.
 8. Stwarzać warunki do rozwoju lokalnym liderom, inspirować, uczyć odpowiedzialności, skuteczności działania i zaangażowania.
Skip to content