Ankiety do MŁODZIEŻY SZKOLNEJ z obszaru Kanału Elbląskiego

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski, jako Lokalna Grupa Działania (KE LGD) działa na obszarze Kanału Elbląskiego od 2006 roku i do obecnej chwili pozyskało 37 mln zł dotacji na rozwój obszarów wiejskich, w tym edukację, promocję, dotacje na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury niekomercyjnej. Aktualnie planujemy nową Lokalną Strategię…

Ankieta Ewaluacyjna

Zapraszamy wszystkich do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej (ex-post). Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki umożliwią ocenę stopnia i efektów realizacji celów i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 (LSR) oraz efektywności działań Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna…

Zapraszamy na SPOTKANIE. Projekt współpracy Centrum Rozwoju Lokalnego – Produkty i Lokalne Obiekty Turystyczne.

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski oraz Lokalna Grupa Działania „Barcja” rozpoczyna pracę przy PROJEKCIE WSPÓŁPRACY CRL PILOT W PASŁĘKU.Ta niezwykle podniosła chwila została zwieńczona 18 listopada podpisaniem Umowy w Urzędzie Marszałkowskim na szereg zadań związanych z realizacją PROJEKTU.Główne założenia PROJEKTU to:  Budowa…

„Pysznie i tradycyjnie w Warszewie” – NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5

„Pysznie i tradycyjnie w Warszewie” to projekt realizowany przez grupę nieformalną Warszewo Piecze pod patronatem Fundacji Teraz My ze środków programu Mikrodotacji NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5. Dzięki otrzymaniu dotacji mieszkańcy Warszewa mogli doposażyć wiejską świetlicę w kuchenkę gazową z…

„Spotkanie z królową gier, czyli poznaj SZACHY” – NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5

Celem projektu „Spotkanie z królową gier, czyli poznaj SZACHY” była aktywizacja młodych osób z terenów wiejskich zagrożonych wykluczeniem społecznym i kulturalnym. Dofinansowanie na jego realizację otrzymała grupa nieformalna Kulturalne Podziemie z Łukty pod patronatem Stowarzyszenia QLT. W ramach zadania odbył…

Spotkanie podsumowujące WARSZTATY STRATEGICZNE I KONSULTACJE SPOŁECZNE dot. LSR OW KE – 17.11.2022 r. ON-LINE

Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania  SERDECZNIE ZAPRASZA na spotkanie podsumowujące Warsztaty Strategiczne i Konsultacje Społeczne dot. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2023-2030, które odbędzie się 17 listopada 2022 roku w…

„Pomagajmy razem” ratować życie – NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5

„Pomagajmy razem” to projekt realizowany w ramach programu NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5 przez grupę nieformalną „Czynimy dobro wspólne – ratujemy z nami” pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Fiszewie. W ramach projektu zrealizowany został cykl 7 szkoleń w świetlicach…

„Warsztaty budowania modelu komunikacji i współpracy w oparciu o metodę Lego Serious Play”  

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na   „Warsztaty budowania modelu komunikacji i współpracy w oparciu o metodę Lego Serious Play”   realizowane w ramach programu Mikrodotacji NOWE FIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE 5. Warsztaty odbędą się 28 października 2022…

„Pierogi o 20 smakach” NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5

„Pierogi o 20 smakach” to projekt realizowany przez grupę nieformalną mieszkańców wsi Płonne pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej z Sąp. Głównym celem projektu była aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa Płonne oraz uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Młynary, poprzez…

NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5 – „Podaruj uśmiech”

„Podaruj Uśmiech” to kolejny projekt realizowany w ramach NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5. Realizatorem była grupa nieformalna GROBLA z Władysławowa pod patronatem Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Celem projektu było wsparcie społeczności lokalnych oraz ukraińskich uchodźców w procesie adaptacji w środowisku Elbląga…

Skip to content