Forum Współpracy – Wiedza i Możliwości

14 lutego 2024 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się I Forum Współpracy pn. Wiedza i Możliwości. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, aktywiści, regionalne organizacje pozarządowe oraz samorząd lokalny. Spotkanie służyło wymianą doświadczeń i dobrych praktyk środowiska,…

Opublikowane w AdminLGD

Spotkanie informacyjne NOWE FIO!

STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe otwierające działania konkursowe z zakresu przygotowywania projektów do konkursu NOWE FIO 2024 – WARMIA MAZURY LOKALNIE 6! NABÓR WNIOSKÓW TRWA od 26 lutego do 26 marca 2024, czas na…

Nabór nr 36/2023/PG został anulowany

W związku odmową przyznania pomocy przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wynikającą z negatywnej oceny przeprowadzonego naboru wniosków o powierzenie grantu nabór nr 36/2023/PG został anulowany. W związku z powyższą decyzją grantobiorcom nie przysługuje wsparcie w postaci grantu oraz odwołanie. Wkrótce ogłosimy…

Konkurs MAŁE FIO ogłoszony!

Partnerstwo 7 organizacji w składzie: Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, LGD Południowa Warmia, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzicki Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie Wiatraki Mazur oraz Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” ogłasza konkurs NOWEFIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE…

Konsultacje społeczne załączników do LSR OW KE 2023-2029

Przedstawiamy Państwu do konsultacji załączniki do Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2023-2029: Uwagi do powyższych dokumentów prosimy kierować na adres mailowy Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalnej Grupy Działania: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl

Opublikowane w AdminLGD

Refleksje po warsztacie…

We wtorek, 23 lutego 2024 r. odbył się warsztat refleksyjny nad wdrażaniem i zarządzaniem LSR 2016-2023 przez KE LGD. A w wyniku warsztatu refleksyjnego zdecydowana większość uczestników stwierdziła, że realizacja finansowa i rzeczowa LSR 2016-2023 przebiegała zgodnie z planem i…

MAŁE FIO -WIELKA SPRAWA! Warmia Mazury Lokalnie 6

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania uprzejmie informuje, że 18.01.2024 r. podpisaliśmy umowę na wdrażanie programu NOWE FIO – Warmia Mazury Lokalnie 6 na lata 2024-2026. Nabory wniosków na projekty inicjatyw oddolnych do realizacji w 2024 roku przewidziane…

KE LGD już pełnoletnie! 18. URODZINY Stowarzyszenia.

Dziś obchodzimy 18 urodziny KE LGD. Życzymy wszystkim członkom Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, pracownikom Biura i sympatykom KE LGD samych pomyślności w „dorosłej” przyszłości! 18 stycznia 2006 roku odbyło się I POSIEDZENIE KOMITETU ZAŁOŻYCIEKSKIEGO Stowarzyszenia Łączy…

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT REFLEKSYJNY – 23 stycznia 2024 r.

Zapraszamy Państwa na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w formie telekonferencji na platformie Zoom, 23 stycznia 2024 roku od godziny 10:00. Czas trwania spotkania to maksymalnie 5 godzin. Na warsztaty nie ma potrzeby zgłaszania się. Prosimy także bardzo o wypełnienie ankiety, na…

SZCZĘŚLIWEGO 2024!

Zarząd i pracownicy Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania życzą samych pomyślności w nadchodzącym 2024 roku wszystkim Członkom, sympatykom i mieszkańcom Krainy Kanału Elbląskiego.

Skip to content