Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej KE LGD

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania informuje o zamiarze realizacji operacji własnej LGD polegającej na wyposażeniu nowo budowanego Centrum Rozwoju Lokalnego w Pasłęku – nr informacji 9/2023/OWKELGD/CRL-WYPOSAŻENIE.

Warsztaty nt. pozyskiwania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza na warsztaty nt. pozyskiwania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 (LSR OW KE) NA ZADANIA GRANTOWE. Termin i miejsce: 29 sierpnia 2023 godz. 10:00…

Spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkania informacyjne nt. możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023 NA ZADANIA GRANTOWE. Spotkania odbędą się w formie telekonferencji na platformie Zoom. Aplikację można pobrać…

LSR i PLAN KOMUNIKACJI z lokalną społecznością na lata 2023-2029

W ostatnim dniu naboru nowych LSR na lata 2023-2029 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Kanału Elbląskiego złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie: Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2023-2029 (LSR OW KE 2023-2029). Plan Komunikacji z Lokalną Społecznością na…

Opublikowane w AdminLGD

BUDOWA CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO W PASŁĘKU

17 marca 2023 roku rozpoczęto proces inwestycyjny pn.: „Budowa budynku CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO w PASŁĘKU z lokalizacją na działce nr 70/41 położonej w obrębie ewidencyjnym 02 PASŁĘK”. INWESTOR: Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zs. w Elblągu. WYKONAWCA:…

Opublikowane w AdminLGD

Zamknięte postępowanie dotyczące zapytania ofertowego NR 2/2023

5 lipca 2023 roku Zarząd KE LGD zdecydował o zamknięciu postępowania ofertowego nr 2/2023 dotyczącego instalacji paneli fotowoltaicznych w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ na działce nr 70/41 obręb 0002 Pasłęk miasto – BEZ WYŁONIENIA WYKONAWCY, z uwagi na błąd w…

Opublikowane w AdminLGD

Szkolenie ON-LINE NOWEFIO WML 5: zasady realizacji zadań + ABC księgowości w organizacjach pozarządowych (szkolenie wprowadzające zasady realizacji mikrodotacji + szkolenie z podstaw księgowości w NGOS).

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na szkolenie ON-LINE z zakresu zasad realizacji mikrodotacji + podstaw księgowości w NGOs (szkolenie wprowadzające zasady realizacji mikrodotacji + szkolenie z podstaw księgowości w NGOS) w ramach konkursu Mikrodotacji NOWE…

Opublikowane w AdminLGD

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023 DOTYCZĄCE INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023 dotyczące instalacji paneli fotowoltaicznych w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJna działce nr 70/41 obręb 0002 Pasłęk miasto WARIANTOWO: I. PV na dachu nowobudowanego CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO – budynek usługowy w Pasłęku II. PV jako zadaszenie parkingu o…

NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5 Edycja 2023 WYNIKI

Szanowni Państwo! 28 kwietnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, które zostały złożone w ramach konkursu mikrodotacji NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5 Edycja 2023. W załączeniu wyniki Konkursu: Lista rankingowa i rezerwowa wniosków NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5 Edycja 2023.

Opublikowane w AdminLGD

Listy rankingowe po ocenie Rady w naborach 33/2023/PI i 34/2023/PI

Listy rankingowe operacji i zadań wybranych oraz nie wybranych do wsparcia oraz Protokóły Rady dokumentujące wyniki głosowań: Nabór 33/2023/PI Podejmowanie działalności gospodarczej: Nabór 34/2023/PI Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych: Rejestr interesów członków Rady:

Opublikowane w AdminLGD
Skip to content