Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

15 lutego 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

Podczas spotkania nastąpiło przyjęcie procedur wdrażania LSR 2023-2029, sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalnej Grupy Działania a także udzielenie Zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2023 r.

Walne Zebranie Członków miało uroczysty charakter, ponieważ wszyscy Członkowie świętowali osiągnięcie pełnoletności Stowarzyszenia!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji stworzonej przez wyjątkowo zdolnego fotograficznie Członka KE LGD!

PJ

Skip to content