Aktualności

Ankiety do MŁODZIEŻY SZKOLNEJ z obszaru Kanału Elbląskiego

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski, jako Lokalna Grupa Działania (KE LGD) działa na obszarze Kanału Elbląskiego od 2006 roku i do obecnej chwili pozyskało 37 mln zł dotacji na rozwój obszarów wiejskich, w tym edukację, promocję, dotacje na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury niekomercyjnej.


Aktualnie planujemy nową Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) i zależy nam bardzo na udziale MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w jej planowaniu i realizacji oraz w strukturach KE LGD.


Chcielibyśmy zachęcić MŁODYCH LUDZI do pracy na rzecz środowiska lokalnego, w tym do bezpośredniego udziału w pracach nad LSR OW KE oraz do członkostwa w KE LGD.


W związku z powyższym bardzo prosimy o zachętę MŁODZIEŻY do wypełnienia ANKIET:


I.  ANKIETA skierowana do SZKÓŁ ŚREDNICH  Link do ANKIETY:          https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNZOyqkq_QFIyeYJSpaS8o7Ab9CGJIrr0b5cmYSm3k1x7xQ/viewform?usp=sf_link

II. ANKIETA Ewaluacyjna Link do ANKIETY:       https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdK0hZOwRqSBgG29lZ-ZdLp8uiskN4PC8KEbA7dqlo3NOcNg/viewform?usp=sf_link

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą działalnością, jesteśmy gotowi na spotkania w trybie stacjonarnym lub zdalnym (on-line) oraz przedstawienie prezentacji o KE LGD lub LSR OW KE.

WAŻNE! Naszym CELEM jest to, aby w projektach rozwoju obszaru Kanału Elbląskiego uwzględnić potrzeby MŁODYCH LUDZI, ABY CHCIELI Z NAMI POZOSTAĆ.

Skip to content