Aktualności

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT REFLEKSYJNY – 23 stycznia 2024 r.

Zapraszamy Państwa na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w formie telekonferencji na platformie Zoom, 23 stycznia 2024 roku od godziny 10:00.

Czas trwania spotkania to maksymalnie 5 godzin.

Na warsztaty nie ma potrzeby zgłaszania się.

Prosimy także bardzo o wypełnienie ankiety, na podstawie której będziemy prowadzić dyskusję:

https://forms.gle/9wmiWsYde8rzFHfr8

Aplikację Zoom można pobrać na smartfona albo komputer. Aby brać czynny udział w spotkaniu należy korzystać z komputera wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz głośniki lub słuchawki, z smartfona lub tableta.

Aby wziąć udział w spotkaniu online, nie jest wymagane posiadanie konta Zoom, wystarczy:
1) pobrać program Zoom
2) w programie Zoom kliknąć ikonkę Dołącz do spotkania
3) wprowadzić nr ID 947 341 1782 (Identyfikator spotkania) i kliknąć Dołącz
4) pojawi się komunikat o podaniu hasła, należy wpisać hasło kanal i zatwierdzić OK.

Poniżej program spotkania:

I. Tezy do dyskusji:

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

 • Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
 • Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
 • Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?

 • W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?
 • Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?
 • Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?

3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

 • Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?
 • Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
 • Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?

 • Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
 • Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?

5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?

 • Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?
 • Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

 • Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?

7. Jaka jest skuteczność działania Biura KE LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach KE LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

10. Sposób wykorzystania rekomendacji.

II. Podsumowanie spotkania

Skip to content