Aktualności

Ankieta Ewaluacyjna

Zapraszamy wszystkich do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej (ex-post).

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki umożliwią ocenę stopnia i efektów realizacji celów i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 (LSR) oraz efektywności działań Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w celu usprawnienia wdrażania i planowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2023-2030 oraz funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.

Link do ankiety:

https://forms.gle/FhczgdXQUKbY7xZj9

Skip to content