Aktualności LSR 2016-2023 Nabory PROW O KE LGD

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 została zmieniona w związku z przeliczeniem PLN na EURO, tj.:
– przeliczono kwoty z PLN na EURO,
– zmieniono wskaźniki (drogi, infrastruktura, rozwój firm)
– zwiększono kwoty na projekty współpracy do 10% wartości dotacji w działaniu 19.2.

P. Jachlewska

Skip to content