Aktualności O KE LGD

„Aktywna wieś, świetlica, świadomy obywatel”

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zakończyło realizację Projektu Grantowego „Aktywna wieś, świetlica świadomy obywatel”. W ramach projektu zostały zrealizowane 3 zadania dotyczące modernizacji infrastruktury niekomercyjnej oraz 1 zadanie z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego.

Zadania w projekcie grantowym obejmowały:

1. Modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasecznie – wartość zadania: 26 002,89 zł, kwota grantu: 15 713,00 zł.

Wnętrze świetlicy w Lasecznie po remoncie i zakupie sprzętu nagłaśniającego, fot. LGD KE

Zadanie zostało zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie. Miało ono na celu modernizację świetlicy wiejskiej poprzez malowanie ścian i wymianę oświetlenia oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający. Inwestycja umożliwiła poszerzenie oferty szkoleniowo-warsztatowej oraz kulturalnej o wydarzenia muzyczne i spektakle teatralne dla mieszkańców sołectwa Laseczno.

2. Remont i wyposażenie świetlicy w Aniołowie – wartość zadania: 31 849,87 zł, kwota grantu: 29 796,00 zł.

Front świetlicy wiejskiej w Aniołowie, fot. LGD KE

Realizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”. W ramach tego zadania zmodernizowano istniejącą przybudówkę świetlicy, wymieniono nieszczelne okna i drzwi oraz ocieplono i pomalowano ściany, a także zamontowano nową zabudowę kuchenną. Inwestycja pozwoliła zmniejszyć koszty ogrzewania świetlicy oraz poprawiła funkcjonalność obiektu na potrzeby mieszkańców.

3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwietniewie – wartość zadania: 26 325,44 zł, kwota grantu: 22 825,00 zł.

Zdjęcia Kwietniewa – praca na warsztatach fotograficznych, fot. LGD KE

Grant na realizację tej inwestycji otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej z Rychlik. Zadanie miało na celu modernizację świetlicy wiejskiej poprzez wymianę stolarki okiennej, malowanie ścian i boazerii w świetlicy wiejskiej oraz zorganizowanie w nowo zmodernizowanej świetlicy warsztatów dla mieszkańców z fotografii i rękodzieła. Realizacja inwestycji zmniejszyła koszty energii potrzebnej do ogrzania obiektu oraz zapewniła możliwość całorocznego wykorzystania świetlicy, co było do tej pory utrudnione ze względu na nieszczelne okna.

4. Powrót do przeszłości – motywy słowiańskie i ludowe w kulinariach i rękodziele – wartość zadania 10 500,00 zł, kwota grantu 10 000,00 zł.

Warsztaty rękodzielnicze, fot. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń”

Przedsięwzięcie zrealizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń”. W ramach tej inicjatywy odbyły się 4 szkolenia z rękodzieła i kulinariów związanych z tradycją słowiańską oraz wizyta studyjna w Kaczym Bagnie w Kurzętniku. Zadanie to miało na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację cyklu szkoleń z zakresu tradycji, rękodzieła i dawnej kuchni dla mieszkańców gminy Godkowo. Były one skierowane głównie do opiekunów świetlic i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Umożliwiło to poszerzenie oferty zajęć świetlicowych dla dzieci. Zwiększyło również umiejętności mieszkańców związanych z tworzeniem oferty turystycznej.

G. Wasilewska

Skip to content