Aktualności Konsultacje LSR 2023-2030

ŻEGLARSKI SZLAK KULTUROWY

Kalendarium wydarzeń

💎

7 luty 2023 rok – podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie organizacji Żeglarskiego Szlaku Kulturowego przez 8 SYGNATARIUSZY. KANAŁ ELBLĄSKI LGD był jednym z SYGNATARIUSZY podpisania Listu Intencyjnego. Miało to miejsce w Izba Historii Kanału Elbląskiego na pochylni Buczyniec.

💎

5 kwietnia 2023 rok – spotkanie organizacyjne SYGNATARIUSZY LISTU INTENCYJNEGO. LGD Kanał Elbląski zgłosił postulat, aby ŻEGLARSKI SZLAK KULTUROWY tworzyć znaną metodą Armin Mikos von Rohrscheidt dotyczącą szlaków kulturowych, sprawdzoną na przykładzie SZLAK KULTUROWY KANAŁU ELBLĄSKIEGO.

💎

SZLAK KULTUROWY KANAŁU ELBLĄSKIEGO był tworzony ze znacznym udziałem LGD Kanał Elbląski. Wdrożona metoda tworzenia SZLAK KULTUROWY KANAŁU ELBLĄSKIEGO polegała na:

💎 BADANIU, czyli zebraniu odpowiedzi na cztery ankiety:

1) koordynatora

2) lokalnych ekspertów

3) atrakcji z poziomu gmin

4) dóbr kulturowych – obiektów szlaku

💎 ANALIZOWANIU, czyli ocenie/interpretacji wartości dziedzictwa kulturowego

💎 REKOMENDACJI dotyczących:

1) ZORGANIZOWANIA i ZARZĄDZANIA Szlakiem Kulturowym Kanału Elbląskiego

2) ZAINWESTOWANIA służącego likwidacji barier, zaspokojenia potrzeb, rozwojowi potencjału

3) PROMOWANIA Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego

4) KOMERCJALIZOWANIA Szlaku KULTUROWEGO Kanału Elbląskiego

💎

LGD Kanał Elbląski w latach 2021-2022 intensywnie pracowała nad czterema projektami strategicznymi SZLAK KULTUROWY KANAŁU ELBLĄSKIEGO wpisanymi do finansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Kwota dotacji to 402 mln złotych 🙂

💎

LGD Kanał Elbląski wpisuje działania związane ze SZLAK KULTUROWY KANAŁU ELBLĄSKIEGO do nowej LSR na lata 2023-2030. Budżet całej LSR to kwota 10 mln złotych 🙂

Organizacja i rozwój ŻEGLARSKIEGO SZLAKU KULTUROWEGO daje większe możliwości poprzez współpracę podmiotów z obszaru:

1) Kanału Elbląskiego

2) Pojezierza Iławskiego

3) Zalewu Wiślanego

4) Delty Wisły

S.Pańczuk

Skip to content