Aktualności

Realizacja projektu grantowego “Promocja dziedzictwa kulturowego, historii, tradycji i tożsamości lokalnej”

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania realizuje projekt grantowego „Promocja dziedzictwa kulturowego, historii, tradycji i tożsamości lokalnej”. W ramach projektu zaplanowano realizację 7 zadań.

Dotychczas zrealizowano zadania:

  1. Wyposażenie w warmińskie stroje ludowe zespołu ludowego “Dzieci Ziemi Iławskiej” – wartość zadania: 17 899,20 zł, kwota grantu: 11 389,26 zł
Fot. Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie.

Zadanie zostało zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie. Miało ono na celu podniesienie poziomu rozwoju lokalnego gminy Iława poprzez wyposażenie w stroje promocyjne (ludowe) zespołu ludowego „Dzieci Ziemi Iławskiej”. Cel osiągnięto poprzez zakup strojów promocyjnych (ludowych) damskich i męskich.

2. Zakup warmińskich strojów ludowych przez Stowarzyszenie “Sami Swoi Jędrychowo” gm. Kisielice– wartość zadania: 19 091,00 zł, kwota grantu: 18 000,00 zł.

Fot. Archiwum Stowarzyszenia „Sami Swoi Jędrychowo”

Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie “Sami Swoi Jędrychowo”. Miało ono na celu wpieranie rozwoju lokalnego obszarów wiejskich KE LGD poprzez promocję jego tradycji oraz dziedzictwa w wyniku zakupu strojów ludowych. Cel osiągnięto poprzez zakup warmińskich strojów ludowych damskich i męskich.

3. Dawne wsie pasłęckie i elbląskie– wartość zadania: 30 582,82 zł, kwota grantu: 29 000,00 zł.

Fot. Archiwum KE LGD

Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Zicherka. Miało ono na celu promocję dziedzictwa kulturowego, historii, tradycji i tożsamości lokalnej gmin: Elbląg i Pasłęk .Cel osiągnięto poprzez wydanie publikacji oraz spotkania promocyjne

4. Marion Donhoff i jej historia naszą inspiracją. wartość zadania: 11 364,50 zł,kwota grantu: 10 000,00 zł.

Fot. Archiwum Kwitajny z historią w przyszłość.

Zadanie zostało zrealizowane przez stowarzyszenie Kwitajny z historią w przyszłość. Miało ono na celu zwiększenie zainteresowania miejscowością Kwitajny przez turystów, promowanie lokalnej historii, stworzenie produktu tematycznego „Spacer z Maron Dönhoff”. Cel osiągnięto poprzez uszycie strojów dworskich i służby oraz zakup elementów strojów.

K. Oksiędzki