Aktualności

Realizacja projektu grantowego “Promocja dziedzictwa kulturowego, historii, tradycji i tożsamości lokalnej”

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania realizuje projekt grantowego „Promocja dziedzictwa kulturowego, historii, tradycji i tożsamości lokalnej”. W ramach projektu zaplanowano realizację 7 zadań.

Dotychczas zrealizowano zadania:

  1.  Z dziejów Gminy Iława – promocja regionu – wartość zadania: 20 132,13 zł, kwota grantu: 18 830 zł.
fot. Archiwum Towarzystwa Ziemi Rudzienickiej

Zadanie zostało zrealizowane przez Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej. Miało ono na celu promocję obszaru wokół Kanału Elbląskiego poprzez Wydanie książki pt. „Z dziejów Gminy Iława”.

2. Wyposażenie w warmińskie stroje ludowe zespołu ludowego „Dzieci Ziemi Iławskiej” – wartość zadania: 17 899,20 zł, kwota grantu: 11 389,26 zł

Fot. Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie.

Zadanie zostało zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie. Miało ono na celu podniesienie poziomu rozwoju lokalnego gminy Iława poprzez wyposażenie w stroje promocyjne (ludowe) zespołu ludowego „Dzieci Ziemi Iławskiej”. Cel osiągnięto poprzez zakup strojów promocyjnych (ludowych) damskich i męskich.

3. Zakup warmińskich strojów ludowych przez Stowarzyszenie „Sami Swoi Jędrychowo” gm. Kisielice– wartość zadania: 19 091,00 zł, kwota grantu: 18 000,00 zł.

Fot. Archiwum Stowarzyszenia „Sami Swoi Jędrychowo”

Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „Sami Swoi Jędrychowo”. Miało ono na celu wpieranie rozwoju lokalnego obszarów wiejskich KE LGD poprzez promocję jego tradycji oraz dziedzictwa w wyniku zakupu strojów ludowych. Cel osiągnięto poprzez zakup warmińskich strojów ludowych damskich i męskich.

4. Wehikuł czasu – przybliżamy stroje regionu z XIV/XV wieku – wartość zadania: 20 171,80 zł, kwota grantu: 19 000,00 zł.

Fot. Archiwum SWAL „Kuźnia Pruska”

Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”. Miało ono na celu promocję dziedzictwa kulturowego, historii, tradycji i tożsamości lokalnej Miasta i Gminy Pasłęk poprzez uszycie strojów promocyjnych oraz zakup hełmów i tarczy.

5. Dawne wsie pasłęckie i elbląskie– wartość zadania: 30 582,82 zł, kwota grantu: 29 000,00 zł.

Fot. Archiwum KE LGD

Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Zicherka. Miało ono na celu promocję dziedzictwa kulturowego, historii, tradycji i tożsamości lokalnej gmin: Elbląg i Pasłęk .Cel osiągnięto poprzez wydanie publikacji oraz spotkania promocyjne

6. Marion Donhoff i jej historia naszą inspiracją. wartość zadania: 11 364,50 zł,kwota grantu: 10 000,00 zł.

Fot. Archiwum Kwitajny z historią w przyszłość.

Zadanie zostało zrealizowane przez stowarzyszenie Kwitajny z historią w przyszłość. Miało ono na celu zwiększenie zainteresowania miejscowością Kwitajny przez turystów, promowanie lokalnej historii, stworzenie produktu tematycznego „Spacer z Maron Dönhoff”. Cel osiągnięto poprzez uszycie strojów dworskich i służby oraz zakup elementów strojów.

7. Z tradycją w nowoczesność – wartość zadania: 20450,51 zł, kwota grantu: 19342,55 zł.

Fot. Archiwum KGW w Dobrym

Fot. Archiwum KGW w Dobrym

Zadanie zostało zrealizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrym. Miało ono na celu rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup strojów ludowych wraz z organizacją warsztatów rękodzielniczych.

K. Oksiędzki

Skip to content