Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Ostróda, 02.08.2021 r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 (do pobrania TU).

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 02.08.2021 roku do 05.09.2021 roku w formie pisemnej poprzez:

–   formularz uwag dostępny do pobrania TU i TU w wersji edytowalnej a także w siedzibie biura Związku, który należy złożyć:

  • osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,

ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: zwiazek@um.ostroda.pl

–   formularz uwag on-line – udostępniony na stronie internetowej https://forms.gle/fSvgaLhBSGyMhqgy7

Projekt Strategii Rozwoju Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej www. oraz w Biurze Związku (ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel.: 55 643 58 45) w godzinach pracy Biura tj. 7:00-15:00.

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

Skip to content