Aktualności Nabory PROW

Listy wniosków po wstępnej weryfikacji w naborze 37/2024/PG

Listy wniosków po wstępnej weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 i LSR OW KE 2016-2023 w naborze 37/2024/PG:

Skip to content