Aktualności Nabory PROW

Listy rankingowe po ocenie Rady w naborach 29/2022/PI, 30/2022/PI, 31/2022/PG

Listy rankingowe operacji i zadań wybranych oraz nie wybranych do wsparcia oraz Protokóły Rady dokumentujące wyniki głosowań:

Nabór 29/2022/PI Podejmowanie działalności gospodarczej:

Nabór 30/2022/PI Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych:

Nabór 31/2022/PG Smart Village:

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY

Skip to content