Aktualności O KE LGD

Posiedzenie Zarządu KE LGD

13 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie Zarządu LGD Kanał Elbląski, na którym:

 1. Przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2020 rok.
 2. Przyjęto raport z monitoringu LSR i LGD z lat 2016-2020.
 3. Przyjęto raport z koordynacji rozwoju i promocji Kraina Kanału Elbląskiego za lata 2017-2020.
 4. Przyjęto wytyczne do zmian budżetu LSR, kryteriów wyboru operacji i zadań, Regulaminu Rady
  i Regulaminu Grantobiorców, Planu komunikacji z lokalną społecznością.
 5. Przyjęto porządek obrad Walnego Zebrania Członków i uzgodniono terminy posiedzeń:
  Komisji Rewizyjnej – 20 maja 2021 roku
  Walnego Zebrania Członków – 18 czerwca 2021 roku.
 6. Uzgodniono prognozę finansową i plan pracy oraz upoważnienie Zarządu do nabywania praw
  i zaciągania zobowiązań finansowych do 2025 roku oraz wysokości składek członkowskich.
 7. Przyjęto założenia do zmian LSR OW KE na lata 2016-2025.
 8. Zaakceptowano ofertę LGD Kanał Elbląski dotyczącą prowadzenia biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 7 osób, w tym 3 członków Zarządu.

                                                                                                                                                             S. Pańczuk

 

Skip to content