Aktualności

OPERACJA WŁASNA LGD ODNOWIENIE OZNAKOWANIA SZLAKÓW KAJAKOWYCH KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO

Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zakończyło realizację operacji własnej LGD pt. Odnowienie oznakowania szlaków kajakowych Krainy Kanału Elbląskiego.

Operacja  jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w na lata 2014-2020.

W ramach operacji wykonano następujące zadania:

  1. Dokumentację techniczną wykonawczą (wraz z pozycji GPS), w tym sprawdzenie stanu oznakowania z 2008 roku 29 tablic i 41 znaków w terenie, aktualizację – opracowanie graficzne tablic informacyjnych, opisowych, znaków nawigacyjnych i znaków informacyjnych.
  2. Lica i stelaże: 14 tablic informacyjnych, 15 tablic opisowych, 30 znaków nawigacyjnych i 11 znaków informacyjnych.
  3. Transport oraz montaż 14 tablic informacyjnych, 15 tablic opisowych, 30 znaków nawigacyjnych i 11 znaków informacyjnych w terenie.
  4. Dokumentację powykonawczą.

Zapraszamy wszystkich kajakarzy do przetestowania tras z nowym oznakowaniem.

fot. M.J. _ Pochylnia Buczyniec

fot. M.J. – Pochylnia Kąty

fot. M.J. – Pochylnia Jelenie
Skip to content